http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza 2005r. 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 11/2005 z dnia 16.03.2005r. w sprawie złożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Ulanów za 2004r. 24.10.2012

ZARZĄDZENIE  Nr 11/2005

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 16 marca 2005r.

w sprawie złożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Ulanów za 2004 rok. 

 

= = = = = = = = =

 

         Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm./ oraz art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z p.zm./

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przedstawiam Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie Zespół w Tarnobrzegu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta Ulanów za 2004 rok jak w załącznikach do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Sprawozdanie stanowi materiał do wydania opinii przez Komisję Rewizyjną i opracowania wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska