http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza 2005r. 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 5/2005 z dnia 10.01.2005r. w sprawie powołania Komisji do odbioru kanalizacji sanitarnej w Hucie Deręgo 24.10.2012

ZARZĄDZENIE  Nr 5/2005

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 10 stycznia 2005r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru kanalizacji sanitarnej w Hucie Deręgowskiej i Wólce Tanewskiej ul. Tobyłka.

 

= = = = = = = = =

 

         Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm./          

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1

 

W związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej w Hucie Deręgowskiej i Wólce Tanewskiej ul. Tobyłka powołuję Komisję odbiorową  w następującym składzie:

 

1. Józef Wójcik                   – przewodniczący

2. Stanisław Pytlak             – członek

3. Czesław Konecki            – członek

4. Ireneusz Pracownik        – członek

5. Małgorzata Grzybowska – członek

 

 

§ 2

 

Komisja dokona odbioru kanalizacji sanitarnej w terminie do dnia 31.01.2005r.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska