http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  21-06-2016 | 14:12
data ostatniej modyfikacji:  27-11-2017 | 13:49
ZARZĄDZENIE NR 86/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW

ZARZĄDZENIE NR 86/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 87/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 25 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 87/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 25 września 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 88/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 88/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 89/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 89/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycia mienia należącego do wspólnoty gruntowej po serwitutowej.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 90/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 2 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 90/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wskazania do składu obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Ulanów pracowników samorządowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 91/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 2 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 2 października 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Ulanów do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień25 października 2015 roku.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 92/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 5 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Ulanów do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015 roku.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 93/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 7 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 93/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 7 października 2015 r. w sprawie składania materiałów i wniosków do projektu budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2016 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 94/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 7 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 7 października 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac w ramach zadania pn.:"Przebudowa drogi gminnej nr 550, 552 w miejscowości Bukowina".   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 95/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 7 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 95/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 7 października 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac w ramach zadania pn.:"Przebudowy drogi gminnej nr 102818 Wólka Tanewska-Jeziórko-Podbuk w km 0+000-2+160 z przebudową przepustu Ø 60 w km 0+284"   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 96/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 7 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 96/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 7 października 2015 r. w sprawie powołania komisji odbioru prac w ramach zadania pn.:"Przebudowa drogi gminnej nr 763 w miejscowości Bukowina"   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 97/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW

ZARZĄDZENIE NR 97/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 98/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 13 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 98/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Dąbrówce powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 99/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 14 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 99/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 14 października 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 21 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 21 października 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 101/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 26 października 2015 r

ZARZĄDZENIE NR 101/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 26 października 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 102/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 2 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 102/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac w ramach pn.:"remont kapliczki kultu religijnego w Wólce Tanewskiej"   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 103/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 2 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 103/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac w ramach zadania pn.:"Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w m. Kurzyna Średnia."   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 104a/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 4 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 104a/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z na 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Ulanów.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 104b/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 4 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 104b/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 105/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 4 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 105/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej do rozpatrywania ofert przy przetargach ogłaszanych przez Gminę Ulanów w ramach zamówień publicznych.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 106/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 4 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 106/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 107/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 12 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 107/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Ulanów na 2016 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 108/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 12 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 108/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie opracowaniu projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 16 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 rok.   więcej »»»

 
2 | 3 | 4 | 5 | 6
 
 


Interaktywna Polska