http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  21-06-2016 | 14:12
data ostatniej modyfikacji:  27-11-2017 | 13:49
ZARZĄDZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac w ramach zadania pn.:"Remont 530 mb chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1048R Wołoszyny - do drogi 858, od mostu w km 6+579 do końca istniejącego ciągu pieszego w miejscowości Kurzyna Mała i Kurzyna Średnia.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 62/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 31 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 62/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 3 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 7 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do składu obwodowych komisji do spraw referendum.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 7 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 66/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 66/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum w gminie Ulanów do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 67/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 67/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 sierpnia 2015 r. w w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta Ulanów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 68/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 68/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach {formach) głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 70/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 70/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 71/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 71/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do odbioru kart do głosowania i nakładek do karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braile'a.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 72/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW

ZARZĄDZENIE NR 72/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 73/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 26 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 73/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia należącego wspólnoty serwitutowo-gruntowej.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 74/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 27 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 74/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 31 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zwrotu kosztów dowozu ucznia do szkoły specjalnej.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 31 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zorganizowania dowozu uczniów do szkoły specjalnej w Rudniku nad Sanem.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 77/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 2 września 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 77/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 2 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 78/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 3 września 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 78/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 3 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 79/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 3 września 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 79/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 3 września 2015r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze gminy i gospodarstwa rolnych w wyniku zjawisk dotyczących suszy, powodzi, nadmiernych opadów atmosferycznych, podpaleń na terenie Gminy i Miasta Ulanów.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 9 września 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 9 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 81/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 9 września 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 81/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 9 września 2015r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania druków ścisłego zarachowania do wydania odpisów i zaświadczeń Urzędu Stanu Cywilnego w Ulanowie.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 82/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 22 września 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 82/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 22 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 83/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 22 września 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 83/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 22 września 2015r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW   więcej »»»

 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 
 


Interaktywna Polska