http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  21-06-2016 | 14:12
data ostatniej modyfikacji:  27-11-2017 | 13:49
ZARZĄDZENIE NR 12/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 12 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie na 2015 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 12 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planów finansowych i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych na 2015 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 14/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 12 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 14/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych gminie na 2015 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 15/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 16 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przygotowania materiałów do sprawdzenia z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2014 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 18 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o terminie i miejscu składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy i Miasta Ulanów na rozwój sportu w gminie Ulanów.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 18/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 6 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 19/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Ulanów na rozwój sportu w Gminie Ulanów.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 20/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 20/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zwrotu kosztów dowozu ucznia do szkoły specjalnej.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady szkolenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia na które może być przyznane dofinansowanie oraz określenia trybu i zasad przyjmowania dofinansowania.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 16 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 24/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania niewykorzystanych druków ścisłego zarachowania do wydania dowodów osobistych.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 24/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Ulanów za 2014 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 26/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 10 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 27/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 10 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 27/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 28/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 10 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 28/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 29/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 10 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW

ZARZĄDZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 31/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 10 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do składu obwodowych komisji wyborczych.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 32/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW

ZARZĄDZENIE NR 32/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 33/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 34/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 20 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 34/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 35/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 22 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do odbioru kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braile'a.   więcej »»»

 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
 


Interaktywna Polska