http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  15-01-2015 | 08:47
data ostatniej modyfikacji:  12-01-2018 | 12:11
UCHWAŁA NR V/26/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/26/2015RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Ulanów na rok 2015   więcej »»»

UCHWAŁA NR V/27/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   więcej »»»

UCHWAŁA NR V/28/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Ulanów na rok 2015.   więcej »»»

UCHWAŁA NR V/29/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w Gminie Ulanów   więcej »»»

UCHWAŁA NR V/30/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania od Powiatu Niżańskiego   więcej »»»

UCHWAŁA NR V/31/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 rok.   więcej »»»

UCHWAŁA NR V/32/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży działki położonej w Ulanowie   więcej »»»

UCHWAŁA NR V/33/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży działek położonych w Dąbrówce   więcej »»»

UCHWAŁA NR V/34/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Wólce Tanewskiej   więcej »»»

UCHWAŁA NR V/35/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Bukowinie   więcej »»»

UCHWAŁA NR V/36/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/36/2015 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Bielinach   więcej »»»

UCHWAŁA NR V/37/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości położonych w Dąbrówce   więcej »»»

UCHWAŁA NR V/38/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości położonej w Dąbrowicy   więcej »»»

UCHWAŁA NR V/39/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości położonej w Borkach   więcej »»»

UCHWAŁA NR V/40/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości położonej w Kurzynie Wielkiej   więcej »»»

UCHWAŁA NR VI/41/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 rok.   więcej »»»

UCHWAŁA NR VI/42/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy i Miasta Ulanów których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Ulanów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków   więcej »»»

UCHWAŁA NR VI/43/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Ulanów.   więcej »»»

UCHWAŁA NR VI/44/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/44/2015 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości położonej w Ulanowie   więcej »»»

UCHWAŁA NR VI/45/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości położonej w Kurzynie Wielkiej   więcej »»»

UCHWAŁA NR VI/46/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości położonej w Kurzynie Wielkiej   więcej »»»

UCHWAŁA NR VI/47/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów.   więcej »»»

UCHWAŁA NR VI/48/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/48/2015 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Ulanów za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.   więcej »»»

UCHWAŁA NR VI/49/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2014 rok.   więcej »»»

UCHWAŁA NR VII/50/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/114/2008 z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Ulanów do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej.”   więcej »»»

 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
 


Interaktywna Polska