http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza 2004r. 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  28-02-2005 | 14:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 10:03
Zarządzenie Nr 21/2004 z dnia 31.03.2004r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Ulanow 24.10.2012
Zarządzenie Burmistrza   więcej »»»
Zarządzenie Nr 22/2004 z dnia 31.03.2004r w spr. opracow. planu finans. Gmin. Progr.Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoh 24.10.2012
Zarządzenie Burmistrza   więcej »»»
Zarządzenie Nr 23/2004 z dnia 05.04.2004r. w spr. ustalenia wytycznych do projektów organizacji pr. szkół na rok szkolny 04/05 24.10.2012
Zarządzenie Burmistrza   więcej »»»
Zarządzenie Nr 24/2004 z dnia 05.04.2004r. w spr. nieodpłatnego użyczenia pomieszczenia przeznaczonego na "Poradnię K" w NZOZ 24.10.2012
Zarządzenie Burmistrza   więcej »»»
Zarządzenie Nr 25/2004 z dnia 05.04.2004r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 19/2004 24.10.2012
Zarządzenie Nr 25/2004 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 5.04.2004r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 19/2004   więcej »»»
Zarządzenie Nr 26/2004 z 5.04.2004r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez 24.10.2012
Zarządzenie Nr 26/2004 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z 5.04.2004r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia   więcej »»»
Zarządzenie Nr 27/2004 z dnia 5.04.2004r. w sprawie dodatków motywacyjnych dla nauczycieli w 2004r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 27/2004 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 5.04.2004r. w sprawie dodatków motywacyjnych dla nauczycieli w 2004r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 28/2004 z dnia 27.04.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 28/2004 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 27.04.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 29/2004 z dnia 27.04.2004r. w sprawie rozszerzenia zadań urzędnika wyborczego w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów 24.10.2012
Zarządzenie Nr 29/2004 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 27.04.2004r. w sprawie rozszerzenia zadań urzędnika wyborczego w Urzedzie Gminy i Miasta Ulanów   więcej »»»
Zarządzenie Szefa Obrony Cywilnej Nr 30/2004 z dnia 28.04.2004r. w sprawie reorganizacji Obrony Cywilnej 24.10.2012
Zarzadzenie Szefa Obrony Cywilnej Nr 30/2004 z dnia 28.04.2004r. w sprawie reorganizacji formacji Obrony Cywilnej   więcej »»»
Zarządzenie Nr 31/2004 z dnia 30 kwietnia 2004r. w spr. upoważnienia Kierownika OPS do wydawania decyzji adm. w spr. świad. rodz 24.10.2012
Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie Nr 31/2004 z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczen rodzinnych   więcej »»»
Zarządzenie Nr 32/2004 z dnia 17.05.2004r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla pzreprowadzenia głosowania... 24.10.2012
Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie Nr 32/2004 z dnia 17 maja 2004r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania na posłów do Parlamentu Europejskiego   więcej »»»
Zarządzenie Nr 33/2004 z dnia 21.05.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok 24.10.2012
Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie Nr 33/2004 z dnia 21 maja 2004r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok   więcej »»»
Zarządzenie Nr 34/2004 dnia 21.05.2004r. w spr. nieodpł. użyczenia pomieszczń zajmowanych przez Pielęgniarkę Środow.Rodzinną.. 24.10.2012
Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie Nr 34/2004 z dnia 21 maja 2004r. w sprawie nieodpłatnego uzyczenia pomieszczeń zajmowanych przez pielęgniarkę Środowiskowo-Rodzinną w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ulanowie   więcej »»»
Zarządzenie Nr 35/2004 z dnia 26.05.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok 24.10.2012
Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie Nr 35/2004 z dnia 26 maja 2004r. w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy i miasta na 2004 rok   więcej »»»
Zarządzenie Nr 36/2004 z dnia 09.06.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r. 24.10.2012
Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie Nr 36/2004 z dnia 09.06.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 37/2004 z dnia 11.06.2004r.w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r. 24.10.2012
Zarządzenie Burmistrza gminy i Miasta w Ulanowie Nr 37/2004 z dnia 11 czerwca 2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 38/2004 z dnia 11.06.2004r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakład 24.10.2012
Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie Nr 38/2004 z dnia 11 czerwca 2004r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie   więcej »»»
Zarządzenie Nr 39/2004 z dnia 11.06.2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargów na zbycie nie 24.10.2012
Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie Nr 39/2004 z dnia 11 czerwca 2004r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości stanowiacych własność gminy   więcej »»»
Zarzadzenie Nr 40/2004 z dnia 16.06.2004r. w sprawie powołania komisji egzam. dla nauczycieli ubiegających się 24.10.2012
Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie Nr 40/2004 z dnia 16 czerwca 2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół w Ulanowie   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska