http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Zarządzenia Burmistrza 2004r. 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  28-02-2005 | 14:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 10:03
Zarządzenie Nr 1/2004 z dnia 02.01.2004r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego 24.10.2012
Zarządzenie Nr 1 z dnia 2 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego   więcej »»»
Zarządzenie Nr 2/2004 z dnia 19.01.2004r. w sprawie przekazania akt do Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie 24.10.2012
Zarządzenie Nr 2/2004   więcej »»»
Zarządzenie Nr 3/2004 z dnia 26.01.2004r. w spr. powołania komisji egzam. dla nauczyciela ubiegającego się o awans... 24.10.2012
Zarządzenie   więcej »»»
Zarządzenie Nr 4/2004 z dnia 24.02.2004r. w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż działki w Gliniance 24.10.2012
Zarządzenie   więcej »»»
Zarządzenie Nr 5/2004 z dnia 26.02.2004r. w sprawie przygotowania materiałów do sprawoadania z wykonania budżetu za 2003r. 24.10.2012
Zarządzenie   więcej »»»
Zarządzenie Nr 6/2004 z dnia 08.03.2004r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy i miasta Ulanów na 2004r. 24.10.2012
Zarządzenie   więcej »»»
Zarządzenie Nr 7/2004 z dnia 17.03.2004r. w spr. opr. planu finans. dla zadań zleconych gminie z zakresu Adm. Rządowej w 2004r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 7/2004 z dnia 17.03.2004r. w spr. opr. planu finansowego dla zadań zleconych gminie z zakresu Adm. Rządowej w 2004r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 8/2004 z dnia 17.03.2004r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych gminie w 2004r. 24.10.2012
Zarządzenie Burmistrza   więcej »»»
Zarządzenie Nr 9/2004 z dnia 18.03.2004r. w spr. przydzielenia dodat. godz. nauczania dla uczniów uczęszczających do Z Sz 24.10.2012
Zarzadzenie Burmistrza   więcej »»»
Zarządzenie Nr 10/2004 z dnia 22.03.2004r. w sprawie przygotowania sprawozdania budżetu gminy i miasta Ulanów za 2003r. 24.10.2012
Zarządzenie Burmistrza   więcej »»»
Zarządzenie Nr 11/2004 z dnia 22.03.2004r. w spr. rozłożenia na raty wysokości opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntów 24.10.2012
Zarządzenie Burmistrza   więcej »»»
Zarządzenia Nr 12/2004 z dnia 22.03.2004r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych ob 24.10.2012
Zarządzenie Nr 12/2004 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 22.03.2004r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych.   więcej »»»
Zarządzenia Nr 13/2004 z dnia 25.03.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 24.10.2012
Zarządzenie Nr 13/2004 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 25.03.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 14/2004 z dnia 25.03.2004r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Admini 24.10.2012
Zarządzenia Nr 14/2004 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 25.03.2004r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Administracyjno-Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Ulanowie.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 15/2004 z dnia 25.03.2004r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Ulan 24.10.2012
Zarządzenie Nr 15/2004 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 25.03.2004r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 16/2004 z dnia 25.03.2004r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Kierownika Zakładu Usług 24.10.2012
Zarządzenia Nr 16/2004 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 25.03.2004r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 17/2004 z dnia 25.03.2004r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych gminie w 2004r. 24.10.2012
Zarządzenia Nr 17/2004 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 25.03.2004r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych gminie w 2004r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 18/2004 z dnia 25.03.2004r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 24.10.2012
Zarządzenie Burmistrza   więcej »»»
Zarządzenie Nr 19/2004 z dnia 31.03.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r. 24.10.2012
Zarządzenie Burmistrza   więcej »»»
Zarządzenie Nr 20/2004 z dnia 31.03.2004r. w sprawie zatwierdzenia rocznych planów finans. jednos.obsługiwanych przez GZOAESzPiP 24.10.2012
Zarządzenie Burmistrza   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska