http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza 2004r. 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 20/2004 z dnia 31.03.2004r. w sprawie zatwierdzenia rocznych planów finans. jednos.obsługiwanych przez GZOAESzPiP 24.10.2012

ZARZĄDZENIE Nr 20/2004

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 31 marca 2004r.

w sprawie zatwierdzenia rocznych planów finansowych    jednostek obsługiwanych przez Gminny Zespół Obsługi   Administracyjno – Ekonomicznej Szkół Podstawowych i Przedszkoli   w Ulanowie na 2004 rok.

 

= = = = = = = =

 

       Na podstawie art.60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm / oraz § 16 Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Administracyjno – Ekonomicznej Szkół Podstawowych i Przedszkoli

 

z a r z ą d z a m ,  co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdzam roczne plany finansowe jednostek obsługiwanych przez Gminny Zespół Obsługi Administracyjno-Ekonomicznej Szkół Podstawowych  i Przedszkoli w Ulanowie na 2004 rok tj.:

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

jak załączniki do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta, Dyrektorowi Gminnego Zespołu Obsługi Administracyjno-Ekonomicznej Szkół Podstawowych i Przedszkoli oraz Dyrektorom jednostek obsługiwanych    przez Gminny Zespół Obsługi Administracyjno-Ekonomicznej Szkół Podstawowych i Przedszkoli.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004r.

 

 

 

Plan wydatków budżetowych dla poszczególnych placówek

oświatowych na 2004 rok.

 

Zespół Szkół Ulanów

Dział

Rozdział

 

Wyszczególnienie

Plan-kwota

 

801

Oświata i wychowanie

 

 

80101

Szkoły Podstawowe

 

 

 

3020

 

 

4010

4040

 

4110

 

4120

4210

 

4240

 

4260

 

4270

 

4280

4300

4410

4440

6050

 

 

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych

Zakup energii

 

Zakup usług remontowych

 

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpis na ZFŚ Socjalnych

Środki inwestycyjne

2 409 768 zł

2 307 563 zł  

  1 064 147 zł

 

 

29 100 zł

     469 200 zł

        40 904 zł

       

95 500 zł

       

14 128 zł

        11 800 zł

         

1 580 zł

 

42 800 zł                     

          6 100 zł                  

          1 100 zł

        9 900 zł

          1 500 zł

        40 535 zł

      300 000 zł  

 

       

80110

Gimnazjum

 

 

3020

 

4010

4040

 

4110

 

4120

4210

 

4240

4260

4270

4280

4300

4410

4440

6050

 

 

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpis na ZFS Socjalnych

Środki inwestycyjne

   1 191 616 zł

   

 

        40 800 zł

      456 700 zł  

        38 240 zł 

       

89 700 zł

       

11 720 zł   

        10 700 zł

       

35 520 zł

        63 000 zł

          3 570 zł

          2 100 zł

          9 280 zł

             600 zł

        29 686 zł

      400 000 zł

80113

Dowożenie uczniów do szkół

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

       45 500 zł

       45 500 zł

 

80146

Dokształcanie

i doskonalenie nauczycieli

 

 

4210

 

4300

4410

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

          6 300 zł

 

             400 zł

         

 4 900 zł

          1 000 zł

 

854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

 

 

85401

Świetlice szkolne

 

 

 

 

 

 

3020

 

 

4010

4040

 

4110

 

4120

4210

 

4440

 

 

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Odpis na ZFŚ Socjalnych

 

      102 205 zł

         

        

    

          2 100 zł                         

        73 245 zł

          5 141 zł

       

13 764 zł

         

   1 897 zł            

          2 000 zł

         

4 058 zł

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Kurzyna Średnia

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan-kwota

 

801

Oświata

i  wychowanie

 

 

80101

Szkoły Podstawowe

 

 

 

 

3020

4010

4040

4110

4120

4210

4240

4260

4270

4280

4300

4410

4440

 

 

 

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpis na ZFŚ socjalnych

 

     1 339 625 zł

 1 245 238 zł

 

         558 014 zł

   26 500 zł

         350 700 zł

           29 660 zł

           71 900 zł

             9 750 zł

           8 300 zł

             8 190 zł

           12 100 zł

             4 800 zł

                880 zł

             8 800 zł

             1 600 zł

           24 834 zł            

                 

80110

Gimnazjum

 

3020

 

4010

4040

4110

4120

4210

4240

4260

4270

4280

4300

4410

4440

6050

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe 

Odpis na ZFŚ Socjalnych

Środki inwestycyjne

 

         640 684 zł

          

     17 200 zł

         183 300 zł

           15 012 zł

           36 800 zł

             5 228 zł

             4 300 zł

             3 480 zł

           17 000 zł

             1 430 zł

                900 zł

             3 720 zł

                400 zł

           11 914 zł

         340 000 zł             

80113

Dowożenie uczniów do szkół

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

         22 000 zł

           22 000 zł

80146

Dokształcanie

 i doskonalenie nauczycieli

 

 

4210

4300

4410

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

             3 900 zł

             

                400 zł

             3 000 zł

                500 zł 

 

 

 

 

Zespół Szkół Kurzyna Średnia

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan-kwota

 

80195

Pozostała działalność

 

 

4010

4110

4120

 

 

Wynagrodzenia osobowe

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

           20 640 zł

 

          17 220 zł

             3 000 zł

                420 zł    

854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

 

85401

Świetlice szkolne

 

 

3020

 

4010

4040

4110

4120

4210

4260

4440

 

 

 

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na fundusz pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Odpis na ZFŚ Socjalnych

 

 

           94 387 zł

 

          

             2 700 zł

           63 585 zł

             5 172 zł

           12 073 zł

             1 663 zł

                500 zł

             5 000 zł

             3 694 zł         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiczna  Szkoła Podstawowa Wólka Tanewska

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan-kwota

 

801

Oświata

i wychowanie

 

 

80101

Szkoły Podstawowe

 

 

 

 

3020

     4010

4040

4110

     4120

4210

4240

4260

4270

4280

4300

4410

4440

 

 

 

 

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne 

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpis na ZFŚ Socjalnych

        692 333 zł   

        643 191 zł

      

        640 491 zł

           29 500 zł

        398 000 zł

          35 201 zł

             84 500 zł  

          10 390 zł

          11 700 zł

          14 270 zł

          12 000 zł

            4 800 zł

               880 zł

            7 000 zł

               300 zł

          31 950 zł       

80146

Dokształcanie

 i doskonalenie nauczycieli

 

 

4210

4300

4410

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

            2 700 zł

              

               400 zł

            1 800 zł

               500 zł  

854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

 

 

85401

Świetlice Szkolne

 

 

 

 

 

 

3020

     4010

4040

4110

     4120

4210

4440

 

 

 

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Odpis na ZFS Socjalnych

          49 142 zł

          

 

               1 600 zł

          34 990 zł

            3 141 zł

           6 696 zł

               923 zł

               400 zł

            1 392 zł        

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Bieliny

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan-kwota

801

Oświata

 i Wychowanie

 

 

80101

Szkoły Podstawowe

 

 

 

3020

4010

4040

4110

4120

4210

4240

4260

4270

4280

4300

4410

4440

6050

 

 

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpis na ZFŚ Socjalnych

Środki inwestycyjne

           542 408 zł

                          

           533 508 zł

             17 800 zł

           256 900 zł

             22 295 zł

             54 800 zł

               7 170 zł

             11 500 zł

               4 840 zł

             31 500 zł

               3 300 zł

                  600 zł

               9 200 zł

                  400 zł

             23 417 zł

             89 786 zł              

 

80113

Dowożenie uczniów

do szkół

 

 

4300

 

 

Zakup usług pozostałych

               7 000 zł

              

     7 000 zł

  

80146

Dokształcanie

 i doskonalenie nauczycieli

 

4210

4300

4410

 

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

               1 900 zł

                  300 zł

               1 200 zł

                  400 zł 

  

854

Edukacyjna Opieka  Wychowawcza

 

85401

Świetlice szkolne

 

 

3020

4010

4040

4110

4120

4210

4440

 

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Odpis na ZFŚ Socjalnych

         54 666 zł

 

               1 600 zł

                 38 680 zł

               3 381 zł

               7 386 zł

               1 017 zł

                  400 zł

               2 202 zł   

   

 

 

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Dąbrówka

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan-kwota

 

801

Oświata

 i wychowanie

 

 

80101

Szkoły Podstawowe

 

 

 

3020

4010

4040

4110

4120

4210

4240

4260

4270

4280

4300

4410

4440

 

 

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy 

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup Usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpis na ZFS Socjalnych

 

            387 121 zł

            387 121 zł          

            379 821 zł

       17 100 zł

            229 500 zł

              19 940 zł    

              48 300 zł

                6 360 zł

                6 700 zł

                6 820 zł

              19 600 zł

                3 000 zł

                   540 zł

                5 100 zł

                   200 zł

              16 661 zł         

80113

Dowożenie uczniów

do szkół

 

 

4300

 

 

Zakup usług pozostałych

 

                5 500 zł

 

               5 500 zł  

80146

Dokształcanie doskonalenie nauczycieli

 

 

4210

4300

4410

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

 

                1 800 zł

               

                   300 zł

                1 100 zł

                   400 zł  

 

 

 

Przedszkole Ulanów

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan-kwota

801

Oświata

i wychowanie

 

 

80104

Przedszkola

 

 

 

3020

4010

4040

4110

4120

4210

4220

4240

4260

4270

4280

4300

4410

4440

 

 

 

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup materiałów żywnościowych

Zakup pomocy naukowych 

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpis na ZFŚ Socjalnych

             483 530 zł

           

             482 130 zł

            12 200 zł

             285 170 zł

               24 175 zł

               56 699 zł

                 7 668 zł

                 9 500 zł

               33 000 zł

                 2 000 zł

               18 000 zł

                 3 000 zł

                 1 500 zł

                 9 500 zł

                 1 000 zł

               18 718 zł          

 

80146

Dokształcanie

i doskonalenia

nauczycieli

 

 

4210

4300

4410

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

 

                 1 400 zł

              

                    200 zł

                 1 000 zł

                    200 zł  

 

 

 

 

Przedszkole  Kurzyna

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan-kwota

801

Oświata

i wychowanie

 

 

80104

Przedszkola

 

 

 

 

3020

4010

4040

4110

4120

4440

 

 

 

 

 

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Odpis na ZFŚ Socjalnych

        55 124 zł

           

        55 124 zł

             

 4 000 zł

        37 627 zł

          2 558 zł 7 481 zł

 1 012 zł

         2 446 zł 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole Wólka Tanewska

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan-kwota

801

Oświata

 i wychowanie

 

80104

Przedszkola

 

 

 

3020

4010

4040

4110

4120

4440

 

 

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy 

Odpis na ZFŚ Socjalnych

 

          70 255 zł

          

          70 255 zł

              4 490 zł

          48 016 zł

            3 791 zł

            9 547 zł

            1 290 zł

            3 121 zł      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole Dąbrówka

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan-kwota

801

Oświata

i wychowanie

 

 

80104

Przedszkola

 

 

 

 

 

3020

4010

4040

4110

4120

4440

 

 

 

 

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenie Społeczne

Składki na Fundusz Pracy 

Odpis na ZFŚ Socjalnych

 

                 39 491 zł

                    

 

                 39 491 zł

                    

2 510 zł

                  26 987 zł

                    2 148 zł

                    5 366 zł

                       726 zł

                    1 754 zł       

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska