http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza 2004r. 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 14/2004 z dnia 25.03.2004r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Admini 24.10.2012

ZARZĄDZENIE  Nr 14/2004

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 25 marca 2004r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Administracyjno-Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli          w Ulanowie.

 

 

         Na podstawie art.30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                     o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm/                  oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie               zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych                       w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego                 /Dz.U. Nr 61, poz.708 z p.zm./

 

z a r z ą d z a m,  co następuje:

 

§ 1

Ustalam Dyrektorowi Gminnego Zespołu Obsługi Administracyjno-Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Ulanowie miesięczne wynagrodzenie /brutto/ w wysokości:

 

- wynagrodzenie zasadnicze                                          1.700,-

- dodatek stażowy 20%                                                  -  340,-

- dodatek funkcyjny                                                        - 310,-

  łącznie :                                                                 - 2.350,-      

 

W miarę posiadanych środków Dyrektorowi GZOA-ESiP może być przyznawana premia uznaniowa do  20 % wynagrodzenia zasadniczego.

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 3/2003 z 15 stycznia 2003r.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004r.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska