http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza 2004r. 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenia Nr 13/2004 z dnia 25.03.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 24.10.2012

ZARZĄDZENIE  Nr 13/2004

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 25 marca 2004r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r.

 

= = = = = = =

 

        Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm/                      oraz § 15 Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/87/2004 z 24 lutego 2004r.                 w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Ulanów na 2004r.,

 

z a r z ą d z a m ,  co następuje:

 

§ 1

1. Zwiększam dochody budżetowe o kwotę 13.940,- zł jak poniżej:

710    71035     2020            2.000,-     dotacja celowa na cmentarze

852    85214     2010            9.100,-     dotacja celowa na zasiłki i zapomogi

900    90015     2010            2.840,-     dotacja na oświetlenie

 

2. Zwiększam wydatki budżetowe o kwotę 13.940,- zł jak poniżej:

710    71035    4300             2.000,-     zakup usług pozostałych

852    85214    3110             9.100,-     świadczenia społeczne

900    90015    4260             2.000,-     zakup energii

900    90015    4270                840,-     zakup usług remontowych

 

 

§ 2

1. Zmniejszam dochody budżetowe o kwotę 2.800,- zł jak poniżej:

852    85213     2010            2.800,-      składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

 

2. Zmniejszam wydatki budżetowe o kwotę 2.800,- zł jak poniżej:

852    85213    4130             2.800,-     składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska