http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza 2004r. 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenia Nr 12/2004 z dnia 22.03.2004r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych ob 24.10.2012

ZARZĄDZENIE  Nr 12/2004

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 22 marca 2004r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych.

 

= = = = = = = = =

 

         Na podstawie art.76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r.- Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego  /Dz.U. Nr 25,  poz.219/

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

 

§ 1

Wyznaczam na terenie gminy Ulanów miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 

§ 2

Miejscami przeznaczonymi na umieszczanie urzędowych obwieszczeń będą: tablice ogłoszeń Gminy znajdujące się w każdej miejscowości, remizy strażackie, Domy Ludowe.

 

§ 3

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie  na tablicach ogłoszeń znajdujących się na terenie Gminy Ulanów.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

            

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska