http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza 2004r. 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 11/2004 z dnia 22.03.2004r. w spr. rozłożenia na raty wysokości opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntów 24.10.2012

ZARZĄDZENIE  Nr 11/2004

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 22 marca 2004r.

w sprawie rozłożenia na raty wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Gminy.

 

= = = = = = = = =

 

         Na podstawie art.30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym  /Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz.1591 z p.zm./ oraz art. 71 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543/

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustalam rozłożenie opłaty rocznej dla Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ulanowie za użytkowanie wieczyste terenu w 2004 roku na cztery raty płatne do końca każdego kwartału, z tym że ostatnia IV rata będzie płatna do dnia 15 grudnia 2004r.

 

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. gospodarki gruntami.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska