http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza 2004r. 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 9/2004 z dnia 18.03.2004r. w spr. przydzielenia dodat. godz. nauczania dla uczniów uczęszczających do Z Sz 24.10.2012

ZARZĄDZENIE  Nr 9/2004

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 18 marca 2004r.

w sprawie przydzielenia dodatkowych godzin nauczania dla uczniów  uczęszczających do Zespołu Szkół w Ulanowie.  

 

= = = = = = = = =

 

         Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm./ oraz zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 stycznia 2001r. w sprawie zasad udzielania   i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach / Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz.110 /

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

 

§ 1

 

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Ulanowie przyznaję 2 godziny lekcyjne tygodniowo na zajęcia wyrównawcze dla uczennicy kl. IV Anny Pałka.

 

§ 2

 

Przyznane godziny wymienione w § 1 obowiązują od dnia 22 marca 2004r. do końca roku szkolnego 2003/2004.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Szkół w Ulanowie.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2004r.

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska