http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza 2004r. 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 8/2004 z dnia 17.03.2004r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych gminie w 2004r. 24.10.2012

ZARZĄDZENIE Nr 8/2004

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 17 marca 2004r.

w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych gminie

 w 2004r.

 

= = = = = = = =

 

       Na podstawie art.126 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz.148 z p.zm /,

 

z a r z ą d z a m ,  co następuje:

 

§ 1

 

Opracowuję plan finansowy dla zadań zleconych gminie w 2004r.tj:

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta Ulanów.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 

DOCHODY

Fundusz Ochrony  Środowiska

Dział

Rozdział

Kwota

 

900 – Gospodarka Komunalna

i Ochrona Środowiska

 

 

90001 – Gospodarka ściekowa

i ochrona środowiska

 

8 000 zł

 

 

 

 

WYDATKI

Fundusz Ochrony Środowiska

Dział

Rozdział

Kwota

 

900 – Gospodarka Komunalna

i Ochrona Środowiska

 

90001 – Gospodarka ściekowa

i ochrona wód

 

 

8 000 zł

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska