http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza 2004r. 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 7/2004 z dnia 17.03.2004r. w spr. opr. planu finans. dla zadań zleconych gminie z zakresu Adm. Rządowej w 2004r. 24.10.2012

ZARZĄDZENIE Nr 7/2004

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 17 marca 2004r.

w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych gminie z zakresu Administracji Rządowej w 2004r.

 

= = = = = = = =

 

       Na podstawie art.126 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.              o finansach publicznych / Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz.148 z p.zm /,

 

z a r z ą d z a m ,  co następuje:

 

§ 1

 

Opracowuję plan finansowy dla zadań zleconych gminie w 2004r.tj:

 

Dz. 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej – 1. 390,- zł

 

jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta Ulanów.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

  

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Administracji Rządowej zleconych Gminie w 2004 roku.

 

 

DOCHODY

Dział

Wyszczególnienie

Kwota

751-

Urzędy

Naczelnych

Organów

Władzy

Państwowej

 

 

Dotacja celowa z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu

Administracji Rządowej

 

 

1 390,- zł

              Razem:

1 390,- zł

 

 

 

 

 

WYDATKI

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota

 

751 –

Urzędy

Naczelnych

Organów

Władzy

Państwowej

 

75101- Urzędy

Naczelnych Organów

Władzy Państwowej

 

4010

4110

 

4120

4210

 

4300

 

Wynagrodzenia osobowe

Składki na ubezpieczenie

społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

 

912,-

 

157,-

 23,-

 

150,-

148,-

 

     Razem:

1 390,-

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska