http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza 2004r. 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 3/2004 z dnia 26.01.2004r. w spr. powołania komisji egzam. dla nauczyciela ubiegającego się o awans... 24.10.2012

ZARZĄDZENIE  Nr 3/2004

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 26 stycznia 2004r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela         ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół w Kurzynie Średniej.

 

= = = = = = = = =

 

         Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm./, oraz art. 9g ust.2 ustawy      z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz.1112/

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1

Powołuję Komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego Pani Urszuli Puzio – nauczycielki wychowania fizycznego Zespołu Szkół w Kurzynie Średniej w składzie:

1.     Józef Wójcik – Z-ca Burmistrza GiM Ulanów – Przewodniczący

2.     Barbara Tofilska – dyrektor Zespołu Szkół w Kurzynie Średniej – członek

3.     Wiesław Sądej – ekspert z listy MEN – członek

4.     Maria Lubczyńska – ekspert z listy MEN – członek

5.     Mieczysława Matkiewicz – ekspert z listy MEN - członek

 

§ 2

Komisja przeprowadza postępowanie egzaminacyjne w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r.              w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli /Dz.U. Nr 70, poz. 825 oraz Dz.U. z 2002r. Nr 82, poz. 744/.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Zespołu           Obsługi Administracyjno-Ekonomicznej Szkół Podstawowych i Przedszkoli w Ulanowie.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska