http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza 2004r. 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 2/2004 z dnia 19.01.2004r. w sprawie przekazania akt do Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie 24.10.2012

ZARZĄDZENIE  Nr 2/2004

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 19 stycznia 2004r.

w sprawie przekazania akt do Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie.

 

= = = = = = = = =

 

         Na podstawie Rozdziału XI Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych /Dz.U. z 1999r. Nr 112, poz. 1319 z p.zm./

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

 

§ 1

 

Zobowiązuję kierowników referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Ulanowie do przekazania       do Archiwum Zakładowego Urzędu kompletnych akt kat. „A” i kat. „B”             do 2002 roku  włącznie w terminie do dnia 30 kwietnia 2004 roku.

 

§ 2

 

Przekazanie akt winno nastąpić według zasad określonych w paragrafach 36 i 37 wspomnianej Instrukcji.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska