http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały do roku 2005 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  15-02-2006 | 10:20
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 10:03
Uchwała Nr XIX/118/2004 z dnia 14.09.2004r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Ulanów 24.10.2012
Uchwała rady miejskiej w Ulanowie Nr XIX/118/2004 z dnia 14 września 2004r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Ulanów   więcej »»»
Uchwała Nr XIX/119/2004 z dnia 14.09.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r. 24.10.2012
Uchwała Rady Miejskiej w Ulanowie Nr XIX/119/2004 z dnia 14 września 2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r.   więcej »»»
Uchwała Nr XIX/120/2004 z dnia 14.09.2004r. w spr. zwiększenia kwot wydatków w 2004r. na realizację programu inwest. pod nazwą.. 24.10.2012
Uchwała Rady Miejskiej w Ulanowie Nr XIX/120/2004 z dnia 14 wrzesnia 2004r. w sprawie zwiększenia kwot wydatków w 2004r. na realizację programu inwestycyjnego pod nazwą "Budowa sali gimnastycznej w Kurzynie Średniej", oraz zmiany określenia terminu real.   więcej »»»
Uchwała Nr XIX/121/2004 z dnia 14.09.2004r. w sprawie zaciągnięcia pozyczki w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli Oddział Ulanów 24.10.2012
Uchwała Rady Miejskiej w Ulanowie Nr XIX/121/2004 z dnia 14 wrzśsnia 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli Oddział Ulanów na remont budynku byłej Szkoły Podstawowej w Ulanowie.    więcej »»»
Uchwała Nr XIX/122/2004 z dnia 14.09.2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Ochrony Środowiska w Tarnobrzegu na budowę 24.10.2012
Uchwała Rady Miejskiej w Ulanowie Nr XIX/122/2004 z dnia 14 września 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Ochrony Środowiska w Tarnobrzegu na budowę kanalizacji sanitarnej w Hucie Deręgowskiej   więcej »»»
Uchwała Nr XIX/123/2004 z dnia 14.09.2004r. w sprawie zwolnienia od opłaty za aktualizacje wpisu do ewidencji działalności gospo 24.10.2012
Uchwała Rady Miejskiej w Ulanowie Nr XIX/123/2004 z dnia 14 września 2004r. w sprawie zwolnienia od opłaty za aktualizację wpisu do ewidencji działalności gospodarczej   więcej »»»
Uchwała Nr XIX/124/2004 z dnia 14.09.2004r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do sprzedaży /zbycia/ nieruchomości 24.10.2012
Uchwała Rady Miejskiej w Ulanowie Nr XIX/124/2004 z dnia 14 września 2004r. w sprawie upoważnienie Burmistrza Gminy i Miasta do sprzedaży /zbycia/nieruchomości w Ulanowie   więcej »»»
Uchwała Nr XIX/125/2004 z dnia 14.09.2004r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Ulan 24.10.2012
Uchwała Rady Miejskiej w Ulanowie Nr XIX/125/2004 z dnia 14 września 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Ulanów    więcej »»»
Uchwała Nr XIX/126/2004 z dnia 14.09.2004r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego 24.10.2012
Uchwała Rady Miejskiej w Ulanowie Nr XIX/126/2004 z dnia 14 września 2004r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego   więcej »»»
Uchwała Nr XX/127/2004 z dnia 04.11.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r. 24.10.2012
Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/127/2004 z dnia 4 listopada 2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r.   więcej »»»
Uchwała Nr XX/128/2004 z dnia 04.11.2004r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyż 24.10.2012
Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/128/2004 z dnia 4 listopada 2004r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu 9z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu s   więcej »»»
Uchwała Nr XX/129/2004 z dnia 04.11.2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na 24.10.2012
Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/129/2004 z dnia 4 listopada 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenir Gminy i Miasta Ulanów   więcej »»»
Uchwała Nr XX/130/2004 z dnia 04.11.2004r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do sprzedaży /zbycia/ nieruchomości 24.10.2012
Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/130/2004 z dnia 11 listopada 2004r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do sprzedaży /zbycia/ nieruchomości    więcej »»»
Uchwała Nr XX/131/2004 z dnia 04.11.2004r. w sprawie wykreslenia zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa krytej pływalni z odn 24.10.2012
Uchwała rady Miejskiej Nr XX/131/2004 z dnia 4 listopada 2004 w sprawie wykreślenia zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa krytej pływalni z odnową biologiczną przy zespole Szkół w Ulanowie"   więcej »»»
Uchwała Nr XX/132/2004 z dnia 04.11.2004r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Ulanów 24.10.2012
Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/132/2004 z dnia 4 listopada 2004r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Ulanów   więcej »»»
Uchwała Nr XXI/133/2004 z dnia 2.12.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r. 24.10.2012
Uchwała Nr XXI/133/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r.   więcej »»»
Uchwała Nr XXI/134/2004 z dnia 02.12.2004r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku roln 24.10.2012
Uchwała Nr XXI/134/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2005r.   więcej »»»
Uchwała Nr XXi/135/2004 z dnia 02.12.2004r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ula 24.10.2012
Uchwała Nr XXI/135/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ulanów na 2005r.   więcej »»»
Uchwała Nr XXI/136/2004 z dnia 02.12.2004r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy i miast 24.10.2012
Uchwała nr XXI/136/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Ulanów   więcej »»»
Uchwała Nr XXI/137/2004 z dnia 02.12.2004r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego... 24.10.2012
Uchwała Nr XXI/137/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie zarządzenie poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynag   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 
 


Interaktywna Polska