http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały do roku 2005 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  15-02-2006 | 10:20
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 10:03
Uchwała Nr XIII/91/2004 z dnia 24.02.2004r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Ulanów. 24.10.2012
Uchwała Nr XIII/91/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 24.02.2004r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Ulanów.   więcej »»»
Uchwała Nr XIII/92/2004 z 24.02.2004r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie. 24.10.2012
Uchwała Nr XIII/92/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 24.02.2004r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie.   więcej »»»
Uchwał Nr XIV/93/2004 z dnia 05.04.2004r. w spr. udzielenia pomocy finans. Samorz.Woj.Podkarp. na realizację zadania publcznego 24.10.2012
Uchwała Nr XIV/93/2004 z d   więcej »»»
Uchwał Nr XIV/95/2004 z 05.04.2004r. w spr. zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Hucie De 24.10.2012
Uchwała Nr XIV/95/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 05.04.2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Hucie Deręgowskiej   więcej »»»
Uchwała Nr XIV/94/2004 z 05.04.2004r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Miejskiej 24.10.2012
Uchwała Nr XIV/94/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 05.04.2004r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Miejskiej   więcej »»»
Uchwała Nr XIV/96/2004 z 05.04.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r. 24.10.2012
Uchwała Nr XIV/96/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 05.04.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r.   więcej »»»
Uchwała Nr XV/97/2004 z dnia 29.04.2004r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów za 2003r. 24.10.2012
Uchwała Nr XV/97/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29.04.2004r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów za 2003r.   więcej »»»
Uchwała Nr XV/98/2004 z dnia 29.04.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r. 24.10.2012
Uchwała Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29.04.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r.   więcej »»»
Uchwała Nr XV/99/2004 z dnia 29.04.2004r. w spr.ustalenia sieci publ. przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawo 24.10.2012
Uchwała Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29.04.2004r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ulanów oraz granic ich obwodów    więcej »»»
Uchwała Nr XV/100/2004 z dnia 29.04.2004r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych na rzecz najemców na terenie GiM w Ulano 24.10.2012
Uchwała Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29.04.2004r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych na rzecz najemców na terenie Gminy i Miasta w Ulanowie   więcej »»»
Uchwała Nr XV/102/2004 z dnia 29.04.2004r. w spr. zmiany uchwały Nr XIV/95/2004 RM z 05.04.2004 24.10.2012
Uchwała Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29.04.2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 5 kwietnia 2004r. w sprawie zaciagnięcia pozyczki w WFO w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Hucie Deręgowskiej   więcej »»»
Uchwała Nr XVI/103/2004 z dnia 29.05.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r. 24.10.2012
Uchwał Nr XVI/103/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 maja 2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004r.   więcej »»»
Uchwała Nr XVI/104/2004 z dnia 29.05.2004r. w sprawie weksla "in blanco' 24.10.2012
Uchwała Nr XVI/104/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 maja 2004r. w sprawie weksla "in blanco".   więcej »»»
Uchwała Nr XVI/105/2004 z dnia 29.05.2004r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań 24.10.2012
uchwała Nr XVI/105/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 maja 2004r. w sprawie zaciągnięcia zabowiazań    więcej »»»
Uchwała Nr XVI/106/2004 z dnia 29.05.2004r. w spr. trybu postęp. o udzielenie dotacji z budżetu GiM podmiotom nie zaliczonym.... 24.10.2012
Uchwała Nr XVI/106/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 maja 2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Ulanów podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiagniecia zysku    więcej »»»
Uchwała Nr XVI/107/2004 z dnia 29.05.2004r. w spr. upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do sprzedaży /zbycia/ nieruchomości 24.10.2012
Uchwała nr XVI/107/2004/ Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 maja 2004r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do sprzedaży /zbycia/ nieruchomości w Ulanowie.   więcej »»»
Uchwała Nr XVI/108/2004 z dnia 29.05.20044. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Ulanów 24.10.2012
Uchwała Nr XVI/108/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 maja 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiedla    więcej »»»
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/108/2004 z dnia 29.05.2004r. 24.10.2012
Załącznik Nr 1 do Uchwały NrXVI/108/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 maja 2004r.    więcej »»»
Uchwała Nr XVI/109/2004 z dnia 29.05.2004r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw 24.10.2012
Uchwała Nr XVI/109/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 maja 2004r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw   więcej »»»
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/109/2004 z dnia 29.05.2004r. 24.10.2012
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/109/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 maja 2004r.    więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
 


Interaktywna Polska