http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały do roku 2005 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  15-02-2006 | 10:20
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 10:03
Uchwała Nr XI/73/2003 z 8.12.2003r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości w drodze inkasa. 24.10.2012
Uchwała Nr XI/73/2003 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 8.12.2003r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego naleznych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów.   więcej »»»
Uchwała Nr XI/71/2003 z dnia 8.12.2003r. w sprawie przystąpienia Gminy Ulanów do spółki kapitałowej. 24.10.2012
Uchwała Nr XI/71/2003 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 8.12.2003r. w sprawie przystąpienia Gminy Ulanów do spółki kapitałowej.   więcej »»»
Uchwała Nr XI/72/2003 z dnia 8.12.2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003r. 24.10.2012
Uchwała Nr XI/72/2003 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 8.12.2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003r.   więcej »»»
Uchwała Nr XI/74/2003 z dnia 8.12.2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. 24.10.2012
Uchwała Nr XI/74/2003 rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 8.12.2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.   więcej »»»
Uchwała Nr XI/75/2003 z dnia 8.12.2003r. w sprawie opłaty administracyjnej 24.10.2012
Uchwała Nr XI/75/2003 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 8.12.2003r. w sprawie opłaty administracyjnej za poświadczanie osobom zainteresowanym ich oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstw rolnych.   więcej »»»
Uchwała Nr XI/76/2003 z dnia 8.12.2003r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2004r. 24.10.2012
Uchwała Nr XI/76/2003 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 8.12.2003r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2004r.   więcej »»»
Uchwała Nr XI/77/2003 z dnia 8.12.2003r. w sprawie określenia wysokości satwek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ulanów 24.10.2012
Uchwała Nr XI/77/2003 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 8.12.2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ulanów na 2004r.   więcej »»»
Uchwała Nr XI/78/2003 z dnia 8.12.2003r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku 24.10.2012
Uchwała Nr XI/78/2003 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 8.12.2003r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.   więcej »»»
Uchwała Nr XII/79/2003 z 29.12.2003r. w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy i miasta na 2003r. 24.10.2012
Uchwała Nr XII/79/2003 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003r.   więcej »»»
Uchwała Nr XII/80/2003 z 29.12.2003r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla Przewodniczących organów 24.10.2012
Uchwała Nr XII/80/2003 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29.12.2003r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla Przewodniczących organów wykonanwczych jednostek pomocniczych za udział w pracach Rady Miejskiej Ulanów    więcej »»»
Uchwała Nr XII/81/2003 z 29.12.2003r. w sprawie przyjęcia zmian do statutu Związku Gmin Dolnego Sanu. 24.10.2012
Uchwała Nr XII/81/2003 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29.12.2003r. w sprawie przyjęcia zmian do statutu Związku Gmin Dolnego Sanu.   więcej »»»
Uchwała Nr XII/82/2003 z 29.12.2003r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia 24.10.2012
Uchwała Nr XII/82/2003 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29.12.2003r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci.   więcej »»»
Uchwała Nr XII/83/2003 z 29.12.2003r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Ulanów. 24.10.2012
Uchwała Nr XII/83/2003 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29.12.2003r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Ulanów.   więcej »»»
Uchwała Nr XII/84/2003 z 29.12.2003r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Ulanów. 24.10.2012
Uchwała Nr XII/84/2003 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29.12.2003r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Ulanów.   więcej »»»
Uchwała Nr XII/85/2003 z 29.12.2003r. w sprawie utworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 24.10.2012
Uchwała Nr XII/85/2003 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29.12.2003r. w sprawie utworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pn. "Podkarpackie Centrum Informacji Turystycznej".   więcej »»»
Uchwała Nr XIII/86/2004 z 24.02.2004r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowy 24.10.2012
Uchwała Nr XIII/86/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 24.02.2004r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.   więcej »»»
Uchwała Nr XIII/87/2004 z 24.02.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2004r. 24.10.2012
Uchwała Nr XIII/87/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 24.02.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2004r.   więcej »»»
Uchwała Nr XIII/88/2004 z 24.02.2004r. w sprawie zmiany zakresu wykonania programu inwestycyjnego pod nazwą "Budowa sali gimnast 24.10.2012
Uchwała Nr XIII/88/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 24.02.2004r. w sprawie zmiany zakresu wykonania programu inwestycyjnego pod nazwą " Budowa sali gimnastycznej w Kurzynie".   więcej »»»
Uchwała Nr XIII/89/2004 z 24.02.2004r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadze 24.10.2012
Uchwała Nr XIII/89/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 24.02.2004r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy i Miasta Ulanów.   więcej »»»
Uchwała Nr XIII/90/2004 z 24.02.2004r. w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnego Sanu. 24.10.2012
Uchwała Nr XIII/90/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 24.02.2004r. w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnego Sanu.    więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska