http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały do roku 2005 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Uchwała Nr XII/85/2003 z 29.12.2003r. w sprawie utworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 24.10.2012

UCHWAŁA  Nr XII/85/2003

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 29 grudnia 2003r.

w sprawie utworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pn. „ Podkarpackie Centrum Informacji Turystycznej”.

 

= = = = = = = = = =

 

         Na podstawie art.7 ust1 pkt10, art.10 ust.1, art.18 ust.1 i art.84 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm/, Rada Miejska w Ulanowie

 

u c h w a l a ,  co następuje:

 

§ 1

 

W celu realizacji rozwoju turystyki w regionie tworzy się wspólnie z innymi gminami, z powiatami i Województwem Podkarpackim stowarzyszenie              pn. „ Podkarpackie Centrum Informacji Turystycznej ”.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                     Przewodniczący

                                                            Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                     Józef Garbacz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska