http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały do roku 2005 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Uchwała Nr XII/80/2003 z 29.12.2003r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla Przewodniczących organów 24.10.2012

UCHWAŁA  Nr XII/80/2003

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 29 grudnia 2003r.

w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży                         dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych       za udział w pracach Rady Miejskiej Ulanów oraz za wykonywanie innych czynności służbowych poza miejscem zamieszkania.

 

= = = = = = = =

 

        Na podstawie art.37b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p.zm/, Rada Miejska w Ulanowie

 

p o s t a n a w i a ,  co następuje:

 

§ 1

Ustala się diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych za udział w pracach Rady Miejskiej w wysokości 40                 oraz zwrot kosztów podróży wg cen biletów PKS.

 

§ 2

Podstawą do wypłacenia diety i zwrotu kosztów podróży jest podpis na liście obecności.

         

§ 3

1.     Za wykonywanie innych czynności służbowych poza miejscem zamieszkania Przewodniczącym jednostek pomocniczych w gminie przysługują diety i zwrot kosztów podróży na zasadach przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na terenie kraju.

2.     Przewodniczący jednostek pomocniczych rozliczać się będą z diet                  i kosztów podróży na podstawie polecenia wyjazdu służbowego tzw. delegacji wystawionej przez Burmistrza Gminy i Miasta.

 

§ 4

Traci moc uchwała Nr XIV/87/95 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 1995r.           w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet i zwrotów kosztów podróży          dla Przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą                          od 1 stycznia 2004r.

 

                                                                                    Przewodniczący

                                                                          Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                    Józef Garbacz

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska