http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały do roku 2005 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Uchwała Nr XI/72/2003 z dnia 8.12.2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003r. 24.10.2012

UCHWAŁA  Nr XI/72/2003

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 8 grudnia 2003r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003r.

 

= = = = = = =

 

        Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm/ oraz art.109 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych/Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz.148/, Rada Miejska w Ulanowie

 

p o s t a n a w i a,  co następuje:

 

§ 1

 

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę  149.278,- jak poniżej:

Dz.    Rozdz.     §          Kwota                               Objaśnienia

010    01010     6050       100.000,-    wydatki inwestycyjne kanalizacja Bieliny

710    71004     4300           5.500,-    zakup usług pozostałych

757    75702     8070           4.000,-    odsetki od pożyczek

801    80195     4010           4.778,-    wynagrodzenia osobowe

853    85315     3110           3.000,-    świadczenia społeczne

854    85404     4010         12.000,-    wynagrodzenie osobowe

900    90003     4300         10.000,-    zakup usług pozostałych

900    90004     4300         10.000,-    zakup usług pozostałych

=========================================================                            

 

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  149.278,- jak poniżej:

Dz.    Rozdz.     §          Kwota                               Objaśnienia

010    01028    4270         19.000,-      zakup usług remontowych

600    60016    4210           2.600,-      zakup materiałów i wyposażenia

600    60016    4270         78.000,-      zakup usług remontowych

600    60016    4300           1.000,-      zakup usług pozostałych

801    80101    6050         11.900,-      wydatki inwestycyjne

                                                             szkoła Wólka Tanewska

801    80110    3020           1.248,-      nagrody i wydatki osobowe

                                                        nie zaliczane do wynagrodzeń

801    80110    4010         18.752,-      wynagrodzenia osobowe

854    85401    4010         12.000,-      wynagrodzenia osobowe

854    85401    4010           4.778,-      wynagrodzenia osobowe

=========================================================                            

 

§ 2

 

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę  54.710,- jak poniżej:

Dz.    Rozdz.     §          Kwota                               Objaśnienia

758    75801     292          54.710,-     subwencja oświatowa

=========================================================                            

 

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  54.710,- jak poniżej:

Dz.    Rozdz.     §          Kwota                               Objaśnienia

801    80101    6050         46.720,-     wydatki inwestycyjne

854    85401    4010           7.990,-     wynagrodzenia osobowe

=========================================================                            

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                  Przewodniczący

                                                         Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                  Józef Garbacz

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska