http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały do roku 2005 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Uchwała Nr XI/71/2003 z dnia 8.12.2003r. w sprawie przystąpienia Gminy Ulanów do spółki kapitałowej. 24.10.2012

UCHWAŁA  Nr XI/71/2003

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 8 grudnia 2003r.

w sprawie przystąpienia Gminy Ulanów do spółki kapitałowej.

 

= = = = = = = = = =

 

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm/, oraz art. 10 ust.3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej /Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz.43 z p.zm./ , Rada Miejska w Ulanowie

 

p o s t a n a w i a,  co następuje:

 

§ 1

 

W celu wspierania przedsiębiorczości na terenie Gminy Ulanów, a przez to jej rozwoju Gmina Ulanów przystępuje do spółki kapitałowej – Lokalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o. o. w Stalowej Woli.

 

 

§ 2

Przystąpienie do spółki, o której mowa w § 1 Gmina Ulanów obejmie 15 udziałów o wartości 1.000,00 zł każdy, na pokrycie których wniesie wkład gotówkowy w wysokości 15.000,00 zł. Środki pieniężne na ten cel zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy, w trybie odrębnej uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Ulanowie.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                       Przewodniczący

                                                              Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                        Józef Garbacz

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska