http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
Rada Miejska
Komisje Rady
Interpelacje i zapytania
Burmistrz Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Urząd Stanu Cywilnego
Komórki organizacyjne
Stanowiska
Sołectwa
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Stanowiska 
WŁADZE
 
data publikacji:  16-05-2012 | 08:59
data ostatniej modyfikacji:  30-11-2018 | 08:51
Ewa Gałz
Inspektor ds. rolnictwa i handlu więcej »»»
Stanisław Garbacz
Burmistrz Gminy i Miasta więcej »»»
Janusz Dąbek
Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej więcej »»»
Joanna Straub
Inspektor ds. księgowości więcej »»»
Magdalena Hasiak
Sekretarz Gminy i Miasta, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych więcej »»»
Bartłomiej Pucko
Inspektor ds. obronnych, OC, zarządzania kryzysowego oraz promocji i inf. publicznej więcej »»»
Anna Konior
Zastępca kierownika USC - 1/2 etatu więcej »»»
Dorota Niemiec
Dyrektor Zespołu Szkół w Kurzynie Średniej więcej »»»
Anna Konior
Inspektor d/s obsługi Rady Miejskiej i jej Komisji - 1/2 etatu więcej »»»
Piotr Gątarz
Podinspektor d/s drogow,kultury,promocji,turyst,zdrowia,ochr... więcej »»»
Adam Martyna
Inspektor d/s inwestycji i zamówień publicznych więcej »»»
Urszula Pikuła
Inspektor d/s podatków i opłat-Referat Podatków i Opłat więcej »»»
Elżbieta Andrasik
Kierownik Referatu Podatków i Opłat więcej »»»
Tomasz Siorek
Skarbnik Gminy i Miasta więcej »»»
Grzegorz Bandyga
Podinspektor d/s gospodarki gruntami i kadr więcej »»»
Andrzej Wójcik
Inspektor d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych więcej »»»
Mirosław Kus
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury więcej »»»
Lidia Brońska
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Ulanowie więcej »»»
Leokadia Kopyto
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej więcej »»»
Paweł Grzywacz
Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedziba w Ulanowie więcej »»»
 
1 | 2
 
 


Interaktywna Polska