http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  17-01-2019 | 11:38
data ostatniej modyfikacji:  17-01-2019 | 11:38
Ogłoszenie o przetargu 17.01.2019


GG.6840.1. 2019                       Ulanów, dnia 15.01.2019r.

GG.6845.1.2019

 


Ogłoszenie o przetargu

    Burmistrz Gminy i Miasta w Ulanowie ogłasza  publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż i dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Ulanów.

Działki gruntowe stanowiące własność Gminy Ulanów przeznaczone do sprzedaży
 w drodze przetargu położone w miejscowości Kurzyna Wielka.

1. Działka o nr ew. 214/24 o pow. 0,1090 ha.
Wartość działki wynosi 11 990 zł.
2. Działka o nr ew. 214/25 o pow. 0,1119 ha.
Wartość działki wynosi 12 309 zł.
W/w działki w kształcie regularnych prostokątów położone są na obrzeżu m. Kurzyna Wielka, węższym bokiem przylegają do drogi o nawierzchni asfaltowej z rzadką zabudową siedliskową po drugiej stronie w/w drogi.
Działki bez uzbrojenia lecz z możliwością wykonania przyłączy do sieci energetycznej, wodnej
i gazowej w dalszej odległości.
Przez w/w działki przebiega  sieć wodociągowa. Działki wolne są od obciążeń.
Działki objęte KW nr TB1N/00096171/4 założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Do ceny osiągniętej w przetargu  zostanie doliczony podatek VAT  w wysokości 23%.

Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Ulanów przeznaczone do dzierżawy w drodze przetargu położone w miejscowości Glinianka.

1. Działka o nr ew. 2026 o pow. 1,25 ha stanowiąca użytek gruntowy PsV, Ps IV. Działka jest objęta Księgą Wieczystą nr TB1N/00094618/6  założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
2. Działka o nr ew. 1154 stanowiąca Ps IV, Ps V o pow. 1,95 ha i część działki o nr ew. 1155                  o pow. 3,58 ha stanowiąca Ps IV, Ps V. Dla przedmiotowych działek prowadzona jest Księga Wieczysta nr TB1N/00094618/6 założona w Sądzie Rejonowym w Nisku  IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Umowa dzierżawy działek użytkowanych rolniczo zostanie zawarta na okres 3 lat.
Czynsz dzierżawny wytypowanych działek do dzierżawy w stosunku rocznym wynosi 3,00 zł za             1 ar płatny do końca listopada każdego roku i może być waloryzowany nie częściej niż z upływem każdego roku kalendarzowego w formie aneksu do umowy , w szczególności wobec zwiększenia wartości rynkowej przedmiotu dzierżawy.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.02.2019r. w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie
ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów:
Przetarg na sprzedaż działek :
               na działkę o nr ew. 214/24  odbędzie się o godzinie 9:00
                na działkę o nr ew. 214/25 odbędzie się o godzinie 9:15                       
Przetarg na dzierżawę działek :
                  na działkę o nr ew. 2026 odbędzie się o godzinie 10:00
        na działkę o nr ew. 1154 i część działki nr ew. 1155 odbędzie się o godzinie 10:30
          Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w wysokości :
                2 300 zł na działkę o nr ew. 214/24 
                3 400 zł na działkę o nr ew. 214/25
                70  zł na działkę o nr ew. 2026
                300 zł łącznie na działkę o nr ew. 1154 i część działki nr ew. 1155
Wadium należy wpłacić na  rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie nr 80 9430 1032 4000 0303 2000 0002 w Nadsańskim Banku Spółdzielczym Stalowa Wola Oddział Ulanów najpóźniej do dnia 13.02.2019r.
W przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg  na sprzedaż działek uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Ulanów. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej działki, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Wszystkie opłaty związane z zakupem działki ponosi nabywca.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg na dzierżawę działek, zostanie zaliczone na poczet ceny dzierżawy działki, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy wadium przepada na rzecz Gminy Ulanów.
Wszystkie opłaty związane z dzierżawą działki ponosi dzierżawca.
Uczestnik przetargu powinien posiadać dowód osobisty i dowód wpłaty wadium. Osoba reprezentująca w przetargu inną osobę powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania.
    Bliższych informacji udziela pracownik d/s gospodarki nieruchomościami pokój nr 5, tel. (15) 8763041 wew. 17  w godzinach pracy Urzędu.
Burmistrz może odwołać przetarg z ważnych powodów. 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg na dzierżawę działek, zostanie zaliczone na poczet ceny dzierżawy działki, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy wadium przepada na rzecz Gminy Ulanów.
Wszystkie opłaty związane z dzierżawą działki ponosi dzierżawca.
Uczestnik przetargu powinien posiadać dowód osobisty i dowód wpłaty wadium. Osoba reprezentująca w przetargu inną osobę powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania.
    Bliższych informacji udziela pracownik d/s gospodarki nieruchomościami pokój nr 5, tel. (15) 8763041 wew. 17  w godzinach pracy Urzędu.
Burmistrz może odwołać przetarg z ważnych powodów. 
 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska