http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  21-12-2018 | 10:51
data ostatniej modyfikacji:  21-12-2018 | 10:51
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia 21.12.2018

 

 

GG.6840.11.2018                                                                            Ulanów, dnia 18.12.2018r.

                                                        Informacja

 

            Burmistrz Gminy i Miasta w Ulanowie działając na podstawie art. 35  ust.1 ustawy   z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia .

 

Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Ulanów położone w miejscowości Ulanów przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

1. Działka niezabudowana o nr ew. 520/3 o pow. 214 m² położona w Ulanowie w okolicy   ul. 1 Maja. Dojazd do działki drogą utwardzoną. Grunt płaski, suchy o małej powierzchni . Kształt regularny zbliżony do prostokąta. Z uwagi na małą powierzchnię grunt nadaje się na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o nr ew. 519/1, gdyż niemożliwe byłoby racjonalne zagospodarowanie przedmiotowej działki. Działka objęta jest Księga Wieczystą nr TB1N/00090785/9 założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.  Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów działka znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej o charakterze centrum usługowe miasta i gminy Ulanów.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość nieruchomości wynosi 6 527 zł +23 % VAT.

Możliwość podłączenia wszystkich mediów, które są w pobliżu.

 

2. Działka niezabudowana o nr ew. 520/4 o pow. 150 położona w Ulanowie w okolicy ul. 1 Maja. Dojazd do działki drogą asfaltową. Grunt płaski, suchy o małej powierzchni. Kształt nieregularny.            Z uwagi na małą powierzchnię grunt nadaje się na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o nr ew. 521/1, gdyż niemożliwe byłoby racjonalne zagospodarowanie przedmiotowej działki. Działka objęta jest Księgą Wieczystą nr TB1N/00090785/9 założoną                    w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów działka znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej o charakterze centrum usługowe miasta i gminy Ulanów.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość nieruchomości wynosi 4575 zł + 23 % VAT.

Możliwość podłączenia wszystkich mediów, które są w pobliżu.

 

3. Nieruchomość gruntowa niezbudowana o nr ew. 351/2 o pow. 225 m² położona w Ulanowie            w okolicy ul. Podwale stanowiąca użytek gruntowy dr. Dojazd do działki drogą utwardzoną . Grunt płaski, suchy  o małej powierzchni. Kształt nieregularny mocno zwężony z jednej strony.

Z uwagi na małą powierzchnię grunt nadaje się na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o nr ew. 352, gdyż niemożliwe byłoby racjonalne zagospodarowanie przedmiotowej działki.

Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.  Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów działka znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej o małej intensywności zabudowy istniejącej i projektowanej.

Działka objęta jest Księgą  Wieczystą nr TB1N/00054140/2 założoną w Sądzie Rejonowym                     w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość nieruchomości wynosi 6 057 zł.

 

Działki gruntowe stanowiące własność Gminy Ulanów przeznaczone do sprzedaży
 w drodze przetargu położone w miejscowości Ulanów.

 

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ew. 569/6 pow. 294 m² położona w Ulanowie przy ul. Cmentarnej. Dojazd do działki drogą asfaltową. Grunt płaski, suchy o małej powierzchni. Kształt nieregularny. Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów działka znajduje się na terenach określonych jako użytki zielone.

Działka objęta jest Księgą  Wieczystą nr TB1N/00075392/6 założoną w Sądzie Rejonowym                          w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość nieruchomości wynosi 8 820 zł +23 % VAT.

Możliwość podłączenia wszystkich mediów, które są w pobliżu.

 

2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ew. 572/4 pow. 175 m² położona w Ulanowie przy ul. Cmentarnej. Dojazd do działki drogą asfaltową. Grunt płaski, suchy o małej powierzchni. Kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów działka znajduje się na terenach określonych jako użytki zielone.

Działka objęta jest Księgą  Wieczystą nr TB1N/00075392/6 założoną w Sądzie Rejonowym                  w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość nieruchomości wynosi 5 250 zł +23 % VAT.

Możliwość podłączenia wszystkich mediów, które są w pobliżu.

 

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ew. 571/6 o pow. 125 m² położona w Ulanowie przy ul. Cmentarnej. Dojazd do działki drogą asfaltową. Grunt płaski, suchy o małej powierzchni. Kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów działka znajduje się na terenach określonych jako użytki zielone.

Działka objęta jest Księgą  Wieczystą nr TB1N/00075392/6 założoną w Sądzie Rejonowym                         w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość nieruchomości wynosi 3 750 zł +23 % VAT.

Możliwość podłączenia wszystkich mediów, które są w pobliżu.

 

Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Ulanów położona w miejscowości Bieliny przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

1. Działka niezabudowana o nr ew. 1102/11 o pow. 312 m² położona w Bielinach przy   ul. Podleśnej. Dojazd do działki zapewnia droga utwardzona .Grunt płaski o małej powierzchni. Kształt nieregularny porośnięty roślinnością  trawiastą. Z uwagi na małą powierzchnię grunt nadaje się na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o nr ew. 1110/5. Działka objęta jest Księga Wieczystą nr TB1N/00062289/7 założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów działka znajduje się na terenach osadnictwa wiejskiego ( przewaga zabudowy zagrodowej) istniejącej i projektowanej..

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość nieruchomości wynosi 3 788 zł +23 % VAT.

Możliwość podłączenia wszystkich mediów, które są w pobliżu.

 

2. Działka niezabudowana o nr ew. 1102/3 o pow. 298 m² położona w Bielinach w okolicy                    ul. Podleśnej. Dojazd do działki zapewnia droga utwardzona .Grunt płaski o małej powierzchni . Kształt nieregularny. Z uwagi na małą powierzchnię grunt nadaje się na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o nr ew. 1087, gdyż niemożliwe byłoby racjonalne zagospodarowanie działki. Działka objęta jest Księga Wieczystą nr TB1N/00062289/7 założoną            w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów działka znajduje się na terenach osadnictwa wiejskiego ( przewaga zabudowy zagrodowej) istniejącej i projektowanej.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość nieruchomości wynosi 3 925 zł +23 % VAT.

Możliwość podłączenia wszystkich mediów, które są w pobliżu.

 

3. Działka gruntowa zabudowana o nr ew. 1414/2 o pow. 160 m² położona w Bielinach przy                ul. Parkowej. Grunt płaski o małej powierzchni. Na działce usytuowany jest budynek gospodarczy, na wybudowanie  którego nakłady poniosła osoba trzecia. Budynek nie podlega wycenie. Z uwagi na małą powierzchnię działka, nadaje się do nabycia dla poprawienia warunków zagospodarowania działki sąsiedniej o nr ew. 1444. Kształt działki regularny, porośnięty roślinnością trawiastą. Otoczenie nieruchomości stanowią grunty zabudowane oraz rolne.

Działka objęta jest Księga Wieczystą nr TB1N/00062289/7 założoną w Sądzie Rejonowym                       w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów działka znajduje się na terenach zielonych.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość nieruchomości wynosi 2 024 zł +23 % VAT.

Możliwość podłączenia wszystkich mediów, które są w pobliżu.

 

Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Ulanów przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu położone w miejscowości Bieliny.

 

2. Działka niezabudowana nr ew. 1102/5 o pow. 2542 m² położona w Bielinach przy  ul. Podleśnej. Dojazd do działki zapewnia droga utwardzona .Grunt płaski o dużej powierzchni. Kształt regularny. Działka mocno zakrzaczona wymagająca czyszczenia. Teren podmokły. Działka objęta jest Księga Wieczystą nr TB1N/00062289/7 założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów działka znajduje się na terenach osadnictwa wiejskiego ( przewaga zabudowy zagrodowej) istniejące i projektowane.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość nieruchomości wynosi 24 225 zł +23 % VAT.

Możliwość podłączenia wszystkich mediów, które są w pobliżu.

 

2. Działka niezabudowana nr ew. 1102/4 o pow. 1397 m² położona w Bielinach przy  ul. Podleśnej. Dojazd do działki zapewnia droga utwardzona. Grunt płaski , kształt regularny zbliżony do trapezu. Działka porośnięta trawą i samosiejkami drzew i krzewów wymagająca czyszczenia. Teren podmokły. Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy                               i Miasta Ulanów działka znajduje się na terenach osadnictwa wiejskiego ( przewaga zabudowy zagrodowej) istniejące i projektowane.

Działka objęta jest Księga Wieczystą nr TB1N/00062289/7 założoną w Sądzie Rejonowym                  w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość nieruchomości wynosi 15 367 zł +23 % VAT.

Możliwość podłączenia wszystkich mediów, które są w pobliżu.

 

3. Działka niezabudowana nr ew. 1102/6 o pow. 1183 m² położona w Bielinach przy  ul. Podleśnej. Dojazd do działki zapewnia droga utwardzona. Grunt płaski, kształt regularny zbliżony do prostokąta. Działka porośnięta trawą i samosiejkami drzew i krzewów wymagająca czyszczenia. Teren podmokły. Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów działka znajduje się na terenach osadnictwa wiejskiego            ( przewaga zabudowy zagrodowej) istniejące i projektowane.

 Działka objęta jest Księga Wieczystą nr TB1N/00062289/7 założoną w Sądzie Rejonowym                           w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość nieruchomości wynosi 13 013 zł +23 % VAT.

Możliwość podłączenia wszystkich mediów, które są w pobliżu.

 

Nieruchomość rolna stanowiąca własność Gminy Ulanów przeznaczone do sprzedaży              w drodze przetargu położona w miejscowości Bieliny.

                                                           

Działka rolna o nr ew. 1052/5 o pow. 20800 m² położona w Bielinach. Działka ma zapewniony  bezpośrednim dostępem do drogi publicznej nr ew. 1049 oraz do drogi nr ew. 1088 poprzez działkę nr ew. 1052/3. Grunt płaski suchy porośnięty roślinnością trawiastą i samosiejkami drzew. Działka objęta jest Księga Wieczystą nr TB1N/00062289/7 założoną w Sądzie Rejonowym  w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów działka położona jest na obszarze określanym jako użytki zielone.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość nieruchomości wynosi 47 160 zł.

Do przetargu na sprzedaż przedmiotowej działki będą mogli przystąpić rolnicy indywidualni oraz osoby które otrzymają zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażoną w  drodze decyzji administracyjnej.

 

Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Ulanów położona w miejscowości Bieliny przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

1. Działka niezabudowana nr ew. 1102/3 o pow. 298 m² położona w Bielinach przy ul. Podleśnej. Dojazd do działki zapewnia droga utwardzona .Grunt płaski o małej powierzchni. Kształt nieregularny porośnięty roślinnością  trawiastą. Z uwagi na małą powierzchnię grunt nadaje się na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o nr ew. 1087. Działka objęta jest Księga Wieczystą nr TB1N/00062289/7 założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów działka znajduje się na terenach osadnictwa wiejskiego ( przewaga zabudowy zagrodowej) istniejącej i projektowanej..

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość nieruchomości wynosi 3 925 zł +23 % VAT.

Możliwość podłączenia wszystkich mediów, które są w pobliżu.

 

Nieruchomości gruntowe stanowiąca własność Gminy Ulanów położone
w miejscowości Bukowina przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

1. Działka gruntowa niezabudowana o nr ew. 279/11 o pow. 221  przeznaczona na poprawę stanu zagospodarowania działki sąsiedniej nr ew. 279/4. Kształt regularny, porośnięty roślinnością trawiastą. Otoczenie nieruchomości stanowią grunty zbudowane oraz rolne  z przewaga łąk.

Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów działka znajduje się na terenach użytków zielonych. Nieruchomość jest  objęta Księgą Wieczystą nr TB1N/ 00094024/5 założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość nieruchomości wynosi 2 623 zł.

Możliwość podłączenia wszystkich mediów, które są w pobliżu.

 

1. Działka gruntowa niezabudowana o nr ew. 279/12 o pow. 238   przeznaczona na poprawę stanu zagospodarowania działki sąsiedniej nr ew. 279/5. Kształt regularny, porośnięty roślinnością trawiastą. Otoczenie nieruchomości stanowią grunty zbudowane oraz rolne  z przewaga łąk.

Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów działka znajduje się na terenach użytków zielonych. Nieruchomość jest  objęta Księgą Wieczystą nr TB1N/ 00094024/5 założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość nieruchomości wynosi 2 825 zł.

Możliwość podłączenia wszystkich mediów, które są w pobliżu.

 

Nieruchomość gruntowa będąca we władaniu Gminy Ulanów przeznaczone do dzierżawy           w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat położona w miejscowości Ulanów

 

Część działki nr ew. 950  o pow. 144 m²  stanowiąca użytek gruntowy Ps. Powyższa części działki zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na rzecz P4 Sp. z o.o z przeznaczeniem na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej. Czynsz dzierżawny wynosi   1300 zł  miesięcznie, do którego zostanie doliczony podatek  VAT w wysokości 23%.  

 

Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Ulanów przeznaczone do dzierżawy na okres 3 lat położone w miejscowości Glinianka.

 

1. Działka o nr ew. 2026 o pow. 1,25 ha stanowiąca użytek gruntowy PsV, Ps IV. Działka jest objęta Księgą Wieczystą nr TB1N/00094618/6  założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku  IV Wydziale Ksiąg Wieczystych.

2. Działka o nr ew. 1154 stanowiąca Ps IV, Ps V o pow. 1.95 ha i część działki o nr ew. 1155

o pow. 3,58 ha stanowiąca Ps IV, Ps V. Dla przedmiotowych działek prowadzona jest Księga Wieczysta nr TB1N/00094618/6 założona w Sądzie Rejonowym w Nisku   w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Umowa dzierżawy działek użytkowanych rolniczo zostanie zawarta na okres 3 lat.

W przypadku gdy zgłosi się więcej niż jedna osoba zainteresowana wydzierżawieniem przedmiotowej nieruchomości zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe celem wyłonienia podmiotu z którym zostanie zawarta umowa dzierżawy.

Czynsz dzierżawny wytypowanych działek do dzierżawy w stosunku rocznym wynosi 3,00 zł   za 1 ar płatny do końca listopada każdego roku i może być waloryzowany nie częściej niż                                    z upływem każdego roku kalendarzowego w formie aneksu do umowy , w szczególności wobec zwiększenia wartości rynkowej przedmiotu dzierżawy.

 

Ogłoszenie o wytypowaniu działek do sprzedaży i dzierżawy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 21.12.2018r. do dnia 10.01.2019r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.                        1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm./  mogą składać wniosek o nabycie nieruchomości do tutejszego Urzędu                                        w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu oświadczając, że wyrażają zgodę na ustaloną cenę.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie, ul. Rynek 5 w pokoju nr 5 tel. (15) 8763041 wew. 17 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska