http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  21-11-2018 | 13:54
data ostatniej modyfikacji:  21-11-2018 | 13:54
Informacja o wyniku postępowania 21.11.2018

 I.270.153.2018/1

Ulanów, 2018-11-14

 

 

Gmina i Miasto Ulanów

Rynek 5

37-410 Ulanów

 

INFORMACJA O WYNIKU

 

 

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: I.270.153.2018, nazwa zadania: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Czysta energia dla budynków użyteczności publicznej w Gminie i Mieście Ulanów dzięki wykorzystaniu lokalnych instalacji fotowoltaicznych".

 

 

Gmina i Miasto Ulanów informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:

 

PRO – INSTAL Marian Oleszek ul. Tulipanowa 14 23-300 Janów Lubelski

 

która zaproponowała najkorzystniejszą cenę.

 

Z firmą tą zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

Dziękuję za złożenie oferty.

 

 

 

 

      ____________________________________

Kierownik zamawiającego

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska