http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  13-11-2018 | 14:08
data ostatniej modyfikacji:  13-11-2018 | 14:08
zapytanie ofertowe 13.11.2018

 Gmina i Miasto Ulanów

ul. Rynek 5

37-410 Ulanów

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na  zadania pn. Myślimy globalnie – działamy lokalnie – doposażenie bazy edukacji ekologicznej

 

2.  Przedmiot zamówienia:

Nazwa

j.m

ilośc

Mikroskop stereoskopowy 20x40 Led cyfrowy 3 MP

Szt.

1

Mikroskop LCD-3,5 50-500 2000x

Szt.

2

Kompas/busola pryzmatyczny z wziernikiem

Szt.

10

Lornetka 7-21x40 z zoomem

Szt.

10

Kosze do segregacji śmieci

Zestaw

3

Dyplomy gotowe

Szt.

200

Przypinki „Młody Ekolog”

Szt.

100

Zestaw do badania stanu powietrza

Szt.

1

Gleba-zestaw doświadczalny z wyposażeniem laboratoryjnym
i kartami pracy

Szt.

11

Zestaw ekologiczny do badania wody

Szt.

1

Biodegradacja-zestaw doświadczalny

Szt.

1

Biodegradacja-pakiet uzupełniający do zestawu

Szt.

1

Zestaw preparacyjny –wielki

Szt.

1

Termometr do pomiarów temperatury cieczy i ciał

Szt.

1

Plansza ścienna- segregacja odpadów

Szt.

1

Zestaw doświadczalny z wyposażeniem laboratoryjnym

Szt.

1

Walizka Eko-Badacza

Szt.

2

Gleba. Zestaw doświadczalny - wpływ człowieka

Szt.

1

Wielofunkcyjny przyrząd do pomiarów ekologicznych

Szt.

2

Pakiet - Z czego zbudowana jest Ziemia?

Szt.

1

Zestaw z czego powstają gleby?

Szt.

1

Przyrząd do pobierania próbek glebowych

Szt.

 

Zestaw do recyklingu

Szt.

1

Cykl wody. Model demonstracyjny

Szt.

1

Odpady i recykling. Encyklopedyczny przewodnik

Szt.

1

Filtracja wody

Szt.

1

Sortowanie śmieci domino

Szt.

1

Multimedialny Atlas Polska i przyroda wokół nas

Szt.

1

Model demonstracyjny -energia odnawialna wody wiatru i słońca

Szt.

1

Walizka 4 mierników elektronicznych  do pomiarów

Szt.

1

Plansze

Szt.

1

Mikroskop-kamera jajo

Szt.

10

Zestaw do badania powietrza w walizce terenowej

Szt.

1

Zestaw filtrujemy-oczyszczamy

Szt.

2

Zestaw modeli- energie odnawialne

Szt.

1

 

 

  1. Termin realizacji zamówienia: do dnia  06.12.2018 r.
  2. Kryterium oceny oferty: cena  - waga 100%
  3. Sposób przygotowania oferty:

Ø  Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe: na Myślimy globalnie – działamy lokalnie – doposażenie bazy edukacji ekologicznej

  lub złożyć osobiście u zamawiającego: Gmina i Miasto Ulanów   

            ul. Rynek 5  , 37-410 Ulanów,

Dodatkowych informacji udziela Adam Martyna  tel. 158763041

4. Termin złożenia oferty

    Ofertę należy złożyć do dnia 22.11.2018 r.

 

 

 

 

 

13.11.2018 r.                                                                               Burmistrz

Gminy i Miasta Ulanów

      Stanisław Garbacz

 

(data, podpis)

 

 

 

 

 

....................................................                                                      ……………………………

                  (pieczątka Oferenta)                                                                                                           (miejscowość, data)

 

 

OFERTA

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące: na Myślimy globalnie – działamy lokalnie – doposażenie bazy edukacji ekologicznej

 

 

składamy ofertę następującej treści:

 

 

Wyposażenie bazy edukacji ekologicznej

Kalkulacja kosztów

1

Nazwa

j.m

ilośc

Cena jedn.

Netto

Podatek Vat

Brutto

1.

 

Mikroskop stereoskopowy 20x40 Led cyfrowy 3 MP

Szt.

1

 

 

 

 

2.

Mikroskop LCD-3,5 50-500 2000x

Szt.

2

 

 

 

 

3.

Kompas/busola pryzmatyczny z wziernikiem

Szt.

10

 

 

 

 

4.

Lornetka 7-21x40 z zoomem

Szt.

10

 

 

 

 

5.

Kosze do segregacji śmieci

Zestaw

3

 

 

 

 

6.

Dyplomy gotowe

Szt.

200

 

 

 

 

7.

Przypinki „Młody Ekolog”

Szt.

100

 

 

 

 

8.

Zestaw do badania stanu powietrza

Szt.

1

 

 

 

 

9.

Gleba-zestaw doświadczalny z wyposażeniem laboratoryjnym
i kartami pracy

Szt.

11

 

 

 

 

10.

Zestaw ekologiczny do badania wody

Szt.

1

 

 

 

 

11.

 

Biodegradacja-zestaw doświadczalny

Szt.

1

 

 

 

 

12.

Biodegradacja-pakiet uzupełniający do zestawu

Szt.

1

 

 

 

 

13.

Zestaw preparacyjny –wielki

Szt.

1

 

 

 

 

14.

Termometr do pomiarów temperatury cieczy i ciał

Szt.

1

 

 

 

 

15.

Plansza ścienna- segregacja odpadów

Szt.

1

 

 

 

 

16.

Zestaw doświadczalny z wyposażeniem laboratoryjnym

Szt.

1

 

 

 

 

17.

Walizka Eko-Badacza

Szt.

2

 

 

 

 

18.

Gleba. Zestaw doświadczalny - wpływ człowieka

Szt.

1

 

 

 

 

19.

Wielofunkcyjny przyrząd do pomiarów ekologicznych

Szt.

2

 

 

 

 

20.

Pakiet - Z czego zbudowana jest Ziemia?

Szt.

1

 

 

 

 

21.

Zestaw z czego powstają gleby?

Szt.

1

 

 

 

 

22.

Przyrząd do pobierania próbek glebowych

Szt.

 

 

 

 

 

23.

Zestaw do recyklingu

Szt.

1

 

 

 

 

24.

 

 

Cykl wody. Model demonstracyjny

Szt.

1

 

 

 

 

25.

Odpady i recykling. Encyklopedyczny przewodnik

Szt.

1

 

 

 

 

26.

Filtracja wody

Szt.

1

 

 

 

 

27.

Sortowanie śmieci domino

Szt.

1

 

 

 

 

28.

Multimedialny Atlas Polska i przyroda wokół nas

Szt.

1

 

 

 

 

29.

Model demonstracyjny -energia odnawialna wody wiatru i słońca

Szt.

1

 

 

 

 

30.

Walizka 4 mierników elektronicznych  do pomiarów

Szt.

1

 

 

 

 

31.

Plansze

Szt.

1

 

 

 

 

32.

Mikroskop-kamera jajo

Szt.

10

 

 

 

 

33.

Zestaw do badania powietrza w walizce terenowej

Szt.

1

 

 

 

 

34.

Zestaw filtrujemy-oczyszczamy

Szt.

2

 

 

 

 

35.

Zestaw modeli- energie odnawialne

Szt.

1

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

2. Przyjmujemy do realizacji postanowione przez Zamawiającego  w zapytaniu ofertowym warunki

 

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym

NIP: ......................................................

 

 

 

 

...................................................................

                                                                                               (podpis osoby upoważnionej)

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska