http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  13-11-2018 | 09:43
data ostatniej modyfikacji:  13-11-2018 | 09:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 13.11.2018

 

GG.6840.10.2018                                                                   Ulanów, dnia 9.11.2018r.
   Informacja

    Burmistrz Gminy i Miasta w Ulanowie działając na podstawie art. 35  ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r. poz. 121 ze zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w  trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Ulanów położonej w Ulanowie.

Nieruchomość gruntowa oznaczona nr ew. 252/4 stanowi użytek gruntowy Bi o powierzchni 120 m2, położona w Ulanowie przy ul. Rynek. Na działce usytuowany jest róg budynku Domu Handlowego należącego do Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska‘’  w Ulanowie nie podlegający wycenie. Grunt płaski, suchy o bardzo małej powierzchni. Z uwagi na  wąską działkę nadaje się do nabycia na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej, ponieważ niemożliwe byłoby racjonalne zagospodarowanie. Kształt nieregularny. Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy  i Miasta Ulanów działka znajduje się na terenach ważniejsze usługi publiczne.
Działka w/w objęta jest księgą wieczystą nr TB1N/00078346/0 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nisku.
Działka wolna jest od obciążeń.
Wartość działki wynosi 4 260 zł plus 23% VAT.
Ogłoszenie o wytypowaniu działek do sprzedaży i dzierżawy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 13.11.2018r. do dnia 3.12.2018r.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r. poz. 121 ze zm./  mogą składać wniosek o nabycie nieruchomości do tutejszego Urzędu w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu oświadczając, że wyrażają zgodę na ustaloną cenę.
Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie, ul. Rynek 5 w pokoju nr 5 tel. (15) 8763041 wew. 17 w godzinach pracy Urzędu. 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska