http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  06-11-2018 | 09:10
data ostatniej modyfikacji:  06-11-2018 | 09:10
Ogłoszenie o przetargu 06.11.2018GG.6840.9. 2018                       Ulanów, dnia 31.10.2018r.

Ogłoszenie o przetargu

    Burmistrz Gminy i Miasta w Ulanowie ogłasza  trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Ulanów o nr ew. 214/20 położonej w Kurzynie Wielkiej. Pierwszy przetarg,  który odbył się w dniu 26.04.2018r.  zakończył się wynikiem negatywnym, drugi  przetarg  odbył się w dniu 16.07.2018r.  zakończył się wynikiem negatywnym.
Burmistrz Gminy i Miasta w Ulanowie ogłasza pierwszy publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek stanowiącej własność Gminy Ulanów o nr ew. 214/22, 214/23 położonych   w Kurzynie Wielkiej, oraz działki o nr ew. 1116/10 położonej w Bielinach.

Działki gruntowe przeznaczone do sprzedaży  położone w miejscowości Kurzyna Wielka.

1. Działka o nr ew. 214/20 o pow. 0,1105 ha.
Wartość działki wynosi 12.155 zł.

2. Działka o nr ew. 214/22 o pow.  0,1096 ha.
Wartość działki wynosi 12.056 zł.

3. Działka o nr ew. 214/23 o pow.  0,1089 ha.
Wartość działki wynosi 11.979 zł.

W/w działki w kształcie regularnych prostokątów położone są na obrzeżu m. Kurzyna Wielka, węższym bokiem przylegają do drogi o nawierzchni asfaltowej z rzadką zabudową siedliskową po drugiej stronie w/w drogi.
Działki bez uzbrojenia lecz z możliwością wykonania przyłączy do sieci energetycznej, wodnej
i gazowej w dalszej odległości.
Przez w/w nieruchomości zaprojektowany jest przebieg  sieci wodociągowej. Działki wolne są od obciążeń, objęte KW nr TB1N/00096171/4 założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Do ceny osiągniętej w przetargu  zostanie doliczony podatek VAT  w wysokości 23%.


Działka gruntowa przeznaczona do sprzedaży  położona w miejscowości Bieliny.

Działka nr ew. 1116/10 o pow. 0,2171 ha położona   w Bielinach.
Wartość działki wynosi 19 322 zł.
Działka położona jest przy ul. Płończyska, wydzielona  zgodnie z decyzją  o warunkach zabudowy znak: GP.6730.37.2015.2016 z dnia 2.03.2016r. Dojazd do działki bezpośrednio z drogi gruntowej, dłuższy odcinek. Grunt płaski o dużej powierzchni.
Z uwagi na powierzchnię działka nadaje się do nabycia na racjonalne zagospodarowanie pod teren zabudowy mieszkaniowej. Kształt nieregularny, grunt podmokły porośnięty roślinnością trawiastą.
Działka objęta KW nr TB1N/00096347/9 założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Działka wolna jest od obciążeń.
Do ceny osiągniętej w przetargu  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Działka uzbrojenia  w sieć kanalizacyjną z możliwością wykonania przyłączy do sieci energetycznej, wodnej i gazowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 6.12.2018r. w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie
ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów:
Przetarg na sprzedaż działek :
               na działkę o nr ew. 214/20 odbędzie się o godzinie 9:00
                na działkę o nr ew. 214/22 odbędzie się o godzinie 9:20
                na działkę o nr ew. 214/23 odbędzie się o godzinie 9:40
               na działkę nr ew. 1116/10 odbędzie się o godzinie  10:00
          Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w wysokości :
                2 400 zł na działkę o nr ew. 214/20
                2 400 zł na działkę o nr ew. 214/22
                2 300 zł na działkę o nr ew. 214/23
                3 800 zł   na działkę nr ew. 1116/10

Wadium należy wpłacić na  rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie nr 80 9430 1032 4000 0303 2000 0002 w Nadsańskim Banku Spółdzielczym Stalowa Wola Oddział Ulanów najpóźniej do dnia 30.11.2018r.
W przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg  na sprzedaż działek uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Ulanów. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej działki, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Wszystkie opłaty związane z zakupem działki ponosi nabywca.
Uczestnik przetargu powinien posiadać dowód osobisty i dowód wpłaty wadium. Osoba reprezentująca w przetargu inną osobę powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania.
    Bliższych informacji udziela pracownik d/s gospodarki nieruchomościami pokój nr 5, tel. (15) 8763041 wew. 17  w godzinach pracy Urzędu.
Burmistrz może odwołać przetarg z ważnych powodów.  

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska