http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  11-04-2019 | 10:52
data ostatniej modyfikacji:  11-04-2019 | 10:52
Ogłoszenie o przetargu 11.04.2019

 

GG.6845.2.1. 2019                                                                                        Ulanów, dnia 9.04.2019r.

Ogłoszenie o przetargu

 

            Burmistrz Gminy i Miasta w Ulanowie ogłasza  publiczny ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Ulanów.

 

1. Działka o nr ew. 365/1 będąca własnością Gminy Ulanów położona w miejscowości Dąbrowica              o pow. 30 ha 90 a stanowiąca ŁV, N, PsV, PsVI .

Działka jest objęta Księgą Wieczystą nr TB1N/00093204/4  założoną w Sądzie Rejonowym              w Nisku  IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Umowa dzierżawy działki użytkowanej rolniczo zostanie zawarta na okres 5 lat.

 

2. Nieruchomości gruntowe przeznaczone do dzierżawy położone  w miejscowości Glinianka.

Część działki o nr ew. 971 stanowiąca Ps V o pow. 1,62 ha i część działki o nr ew. 714/1 o pow. 2,44 ha stanowiąca ŁVI, Ps V. Dla przedmiotowych działek prowadzona jest Księga Wieczysta nr TB1N/00094618/6 założona w Sądzie Rejonowym w Nisku   IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Umowa dzierżawy działek użytkowanych rolniczo zostanie zawarta na okres 5 lat.

Czynsz dzierżawny wytypowanych działek do dzierżawy w stosunku rocznym wynosi 3,00 zł za             1 ar płatny do końca listopada każdego roku i może być waloryzowany nie częściej niż z upływem każdego roku kalendarzowego w formie aneksu do umowy , w szczególności wobec zwiększenia wartości rynkowej przedmiotu dzierżawy.

Nieruchomości wytypowane do dzierżawy wolne są od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.05.2019r. w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie
ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów:

Przetarg na dzierżawę działek :

                na działkę o nr ew. 365/1  odbędzie się o godzinie 10:00

                na część działki o nr ew. 971  i część działki nr ew. 714/1  odbędzie się o godzinie 11:00

          Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w wysokości :

                1 850 zł na działkę o nr ew. 365/1 

                243 zł łącznie na część działki o nr ew. 971  i część działki nr ew. 714/1

Wadium należy wpłacić na  rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie nr 80 9430 1032 4000 0303 2000 0002 w Nadsańskim Banku Spółdzielczym Stalowa Wola Oddział Ulanów najpóźniej do dnia 7.05.2019r.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg na dzierżawę działek, zostanie zaliczone na poczet ceny dzierżawy działki, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy wadium przepada na rzecz Gminy Ulanów.

Wszystkie opłaty związane z dzierżawą działki ponosi dzierżawca.

Uczestnik przetargu powinien posiadać dowód osobisty i dowód wpłaty wadium. Osoba reprezentująca w przetargu inną osobę powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania.

     Bliższych informacji udziela pracownik d/s gospodarki nieruchomościami pokój nr 5, tel. (15) 8763041 wew. 17  w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz może odwołać przetarg z ważnych powodów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska