http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  21-03-2019 | 13:47
data ostatniej modyfikacji:  21-03-2019 | 13:47
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących własność Gminy Ulanów położonych w miejscowości Dąbrowica i Glinianka. 21.03.2019


GG.6845.2. 2019                                                                Ulanów, dnia 18.03.2019r.                    

                                                Informacja

    Burmistrz Gminy i Miasta w Ulanowie działając na podstawie art. 35  ust.1 ustawy   z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących własność Gminy Ulanów położonych w miejscowości Dąbrowica i Glinianka.

Nieruchomość gruntowa przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu położona  w miejscowości Dąbrowica.
Działka o nr ew. 365/1 będąca własnością Gminy Ulanów położona w miejscowości Dąbrowica   o pow. 30 ha 90 a stanowiąca ŁV, N, PsV, PsVI .
Działka jest objęta Księgą Wieczystą   nr TB1N/00093204/4  założoną w Sądzie Rejonowym   w Nisku  IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Umowa dzierżawy działki użytkowanej rolniczo zostanie zawarta na okres 5 lat.
Nieruchomości gruntowe przeznaczone do dzierżawy położone  w miejscowości Glinianka.
Część działki o nr ew. 971 stanowiąca Ps V o pow. 1,62 ha i część działki o nr ew. 714/1 o pow. 2,44 ha stanowiąca ŁVI, Ps V. Dla przedmiotowych działek prowadzona jest Księga Wieczysta nr TB1N/00094618/6 założona w Sądzie Rejonowym w Nisku   IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Umowa dzierżawy działek użytkowanych rolniczo zostanie zawarta na okres 5 lat.
Czynsz dzierżawny wytypowanych nieruchomości do dzierżawy w stosunku rocznym wynosi 3,00 zł za 1 ar płatny do końca listopada każdego roku i może być waloryzowany nie częściej niż  z upływem każdego roku kalendarzowego w formie aneksu do umowy, w szczególności wobec zwiększenia wartości rynkowej przedmiotu dzierżawy.
Nieruchomości wytypowane do dzierżawy wolne są od obciążeń.
Ogłoszenie o wytypowaniu nieruchomości do dzierżawy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 21.03.2019r. do dnia 10.04.2019r.   
Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie, ul. Rynek 5 w pokoju nr 5 tel. (15) 8763041 wew. 17 w godzinach pracy Urzędu.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska