http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  15-03-2019 | 09:52
data ostatniej modyfikacji:  25-03-2019 | 09:02
wszczęcie postępowania 15.03.2019

 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Ulanów”

 

z podziałem na następujące części:

 

Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ulanów

 

Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Ulanów

 

Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ulanów

 

files/fck/563/file/Ubezpieczenie/SIWZ_ubezpieczenie_Gminy_-_2019.doc

files/fck/563/file/Ubezpieczenie/Zaalacznik__nr_1d_do_SIWZ_2019.xls

files/fck/563/file/Ubezpieczenie/odpowiadzi_ubezpieczenie.pdf

files/fck/563/file/Ubezpieczenie/ubwzpiwczenie_odpowiadzi_20-03.pdf

files/fck/563/file/Ubezpieczenie/odpowiedzi_22-03-2019.pdf

files/fck/563/file/Ubezpieczenie/3__Wyjanienia_tresci_SIWZ_i_zmiana_z_dnia_25-03-2019.doc

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska