http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  19-02-2019 | 22:06
data ostatniej modyfikacji:  19-02-2019 | 22:06
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż gruntów stanowiących własność Gminy Ulanów. 19.02.2019

 


GG.6840.6.2019                                   	 Ulanów, dnia 14.02.2019r.
                     
      			   Ogłoszenie o przetargu

	Burmistrz Gminy i Miasta w Ulanowie ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntów stanowiących własność Gminy Ulanów.

Działki gruntowe stanowiące własność Gminy Ulanów przeznaczone do sprzedaży
 w drodze przetargu położone w miejscowości Ulanów.

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ew. 569/6 pow. 294 m² położona w Ulanowie przy ul. Cmentarnej. Dojazd do działki drogą asfaltową. Grunt płaski, suchy o małej powierzchni. Kształt nieregularny. Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów działka znajduje się na terenach określonych jako użytki zielone.
Działka objęta jest Księgą Wieczystą nr TB1N/00075392/6 założoną w Sądzie Rejonowym             w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Działka wolna jest od obciążeń.
Wartość nieruchomości wynosi 8 820 zł +23 % VAT.
Możliwość podłączenia wszystkich mediów, które są w pobliżu.

2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ew. 572/4 pow. 175 m² położona w Ulanowie przy ul. Cmentarnej. Dojazd do działki drogą asfaltową. Grunt płaski, suchy o małej powierzchni. Kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów działka znajduje się na terenach określonych jako użytki zielone.
Działka objęta jest Księgą Wieczystą nr TB1N/00075392/6 założoną w Sądzie Rejonowym         w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Działka wolna jest od obciążeń.
Wartość nieruchomości wynosi 5 250 zł +23 % VAT.
Możliwość podłączenia wszystkich mediów, które są w pobliżu.

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ew. 571/6 o pow. 125 m² położona w Ulanowie przy ul. Cmentarnej. Dojazd do działki drogą asfaltową. Grunt płaski, suchy o małej powierzchni. Kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów działka znajduje się na terenach określonych jako użytki zielone.
Działka objęta jest Księgą Wieczystą nr TB1N/00075392/6 założoną w Sądzie Rejonowym             w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Działka wolna jest od obciążeń.
Wartość nieruchomości wynosi 3 750 zł +23 % VAT.
Możliwość podłączenia wszystkich mediów, które są w pobliżu.


Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Ulanów przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu położone w miejscowości Bieliny.

1. Działka niezabudowana nr ew. 1102/5 o pow. 2542 m² położona w Bielinach przy ul. Podleśnej. Dojazd do działki zapewnia droga utwardzona .Grunt płaski o dużej powierzchni. Kształt regularny. Działka mocno zakrzaczona wymagająca czyszczenia. Teren podmokły. Działka objęta jest Księga Wieczystą nr TB1N/00062289/7 założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego . Zgodnie      ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów działka znajduje się na terenach osadnictwa wiejskiego ( przewaga zabudowy zagrodowej) istniejące i projektowane.
Działka wolna jest od obciążeń.
Wartość nieruchomości wynosi 24 225 zł +23 % VAT.
Możliwość podłączenia wszystkich mediów, które są w pobliżu.

2. Działka niezabudowana nr ew. 1102/4 o pow. 1397 m² położona w Bielinach przy ul. Podleśnej. Dojazd do działki zapewnia droga utwardzona. Grunt płaski , kształt regularny zbliżony do trapezu. Działka porośnięta trawą i samosiejkami drzew i krzewów wymagająca czyszczenia. Teren podmokły. Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy               i Miasta Ulanów działka znajduje się na terenach osadnictwa wiejskiego ( przewaga zabudowy zagrodowej) istniejące i projektowane.
Działka objęta jest Księga Wieczystą nr TB1N/00062289/7 założoną w Sądzie Rejonowym         w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Działka wolna jest od obciążeń.
Wartość nieruchomości wynosi 15 367 zł +23 % VAT.
Możliwość podłączenia wszystkich mediów, które są w pobliżu.

3. Działka niezabudowana nr ew. 1102/6 o pow. 1183 m² położona w Bielinach przy ul. Podleśnej. Dojazd do działki zapewnia droga utwardzona. Grunt płaski, kształt regularny zbliżony do prostokąta. Działka porośnięta trawą i samosiejkami drzew i krzewów wymagająca czyszczenia. Teren podmokły. Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów działka znajduje się na terenach osadnictwa wiejskiego      ( przewaga zabudowy zagrodowej) istniejące i projektowane.
 Działka objęta jest Księga Wieczystą nr TB1N/00062289/7 założoną w Sądzie Rejonowym              w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Działka wolna jest od obciążeń.
Wartość nieruchomości wynosi 13 013 zł +23 % VAT.
Możliwość podłączenia wszystkich mediów, które są w pobliżu.

Nieruchomość rolna stanowiąca własność Gminy Ulanów przeznaczone do sprzedaży       w drodze przetargu położona w miejscowości Bieliny.
	
Działka rolna o nr ew. 1052/5 o pow. 20800 m² położona w Bielinach. Działka ma zapewniony bezpośrednim dostępem do drogi publicznej nr ew. 1049 oraz do drogi nr ew. 1088 poprzez działkę nr ew. 1052/3. Grunt płaski suchy porośnięty roślinnością trawiastą i samosiejkami drzew. Działka objęta jest Księga Wieczystą nr TB1N/00062289/7 założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów działka położona jest na obszarze określanym jako użytki zielone.
Działka wolna jest od obciążeń.
Wartość nieruchomości wynosi 47 160 zł. 
Do przetargu na sprzedaż przedmiotowej działki mogą przystąpić rolnicy indywidualni oraz osoby które otrzymają zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2019r. w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie 
ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów. 

	   na działkę o nr ew. 569/6 odbędzie się o godzinie 9:00
        na działkę o nr ew. 572/4 odbędzie się o godzinie 9:30
        na działkę o nr ew. 571/6 odbędzie się o godzinie 10:00
        na działkę nr ew. 1102/5  odbędzie się o godzinie 10:30
        na działkę nr ew. 1102/4 odbędzie się o godzinie 11:00
        na działkę nr ew. 1102/6 odbędzie się o godzinie 11:30
        na działkę nr ew. 1052/5  odbędzie się o godzinie 12:00
	
     Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości :
        
        1 700 zł na działkę nr ew. 569/6
        1 000 zł na działkę nr ew. 572/4
          700 zł na działkę nr ew. 571/6
        4 800 zł  na działkę nr ew. 1102/5 
        3 000 zł	na działkę nr ew. 1102/4 
        2 600 zł  na działkę nr ew. 1102/6
        9 400 zł  na działkę nr ew. 1052/5

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie nr 80 9430 1032 4000 0303 2000 0002 w Nadsańskim Banku Spółdzielczym Stalowa Wola Oddział Ulanów najpóźniej do dnia 15.03.2019r.
W przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg na sprzedaż działek uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Ulanów. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej działki, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Wszystkie opłaty związane z zakupem działki ponosi nabywca.
Uczestnik przetargu powinien posiadać dowód osobisty i dowód wpłaty wadium. Osoba reprezentująca w przetargu inną osobę powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania.
	Bliższych informacji udziela pracownik d/s gospodarki nieruchomościami pokój nr 5,        tel. (15) 8763041 wew. 17 w godzinach pracy Urzędu.
Burmistrz może odwołać przetarg z ważnych powodów. 


 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska