http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Sesje Rady Miejskiej - video


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  18-10-2012 | 10:21
data ostatniej modyfikacji:  13-06-2019 | 14:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia 21.12.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia   więcej »»»
zapytanie ofertowe 19.12.2018
Kompleksowa obsługa bankowa Gminy i Miasta Ulanów i jej jednostek organizacyjnych   więcej »»»
wszczęcie postępowania 19.12.2018
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Ulanów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Ulanów w okresie w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.".   więcej »»»
unieważnienie postepowania 18.12.2018
"Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów zamawiającego”   więcej »»»
zapytanie ofertowe 18.12.2018
''Na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Ulanów w roku szkolnym 2018/2019   więcej »»»
informacja z sesji otwarcia 14.12.2018
Odbiór i transport do miejsca składowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Ulanów w latach 2019-2020   więcej »»»
informacja z sesji otwarcia 10.12.2018
„DOSTAWA (SPRZEDAŻ) ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ BUDYNKÓW I OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO "   więcej »»»
wszczęcie postępowania 30.11.2018
Odbiór i transport do miejsca składowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Ulanów w latach 2019-2020   więcej »»»
zawiadomienie o wyborze 26.11.2018
Zad. 1 Przebudowa drogi gminnej w m. Wólka Tanewska - Podbór dz ewid nr 466/1 w km 0+000 do 0+822 Zad. 2 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Tanewska-Podbór Odc. 1 w km 0+000 do 0+097,70 Odc.2 w km 0+822 do 1+065,50 Odc. 3 w km 0+000 do 0+075,50   więcej »»»
wszczęcie postępowania 21.11.2018
„DOSTAWA (SPRZEDAŻ)ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ BUDYNKÓW I OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO "   więcej »»»
Informacja o wyniku postępowania 21.11.2018
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Czysta energia dla budynków użyteczności publicznej w Gminie i Mieście Ulanów dzięki wykorzystaniu lokalnych instalacji fotowoltaicznych".   więcej »»»
informacja z sesji otwarcia 19.11.2018
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Czysta energia dla budynków użyteczności publicznej w Gminie i Mieście Ulanów dzięki wykorzystaniu lokalnych instalacji fotowoltaicznych".   więcej »»»
zapytanie ofertowe 13.11.2018
. Myślimy globalnie – działamy lokalnie – doposażenie bazy edukacji ekologicznej   więcej »»»
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 13.11.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym   więcej »»»
Ogłoszenie o przetargu 06.11.2018
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Ulanów o nr ew. 214/20 położonej w Kurzynie Wielkiej.   więcej »»»
zawiadomienie o wyborze 05.11.2018
Czysta energia dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Ulanów dzięki wykorzystaniu lokalnych instalacji fotowoltaicznych”   więcej »»»
informacja z sesji otwarcia 05.11.2018
Zad. 1 Przebudowa drogi gminnej w m. Wólka Tanewska - Podbór dz ewid nr 466/1 w km 0+000 do 0+822 Zad. 2 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Tanewska-Podbór Odc. 1 w km 0+000 do 0+097,70 Odc.2 w km 0+822 do 1+065,50 Odc. 3 w km 0+000 do 0+075,50   więcej »»»
informacja z sesji otwarcia 29.10.2018
„Budynek OSP w Dąbrowicy – roboty termomodernizacyjne”   więcej »»»
unieważnienie postepowania 29.10.2018
„Otwarte strefy aktywności w Gminie i Mieście Ulanów”   więcej »»»
informacja z sesji otwarcia 25.10.2018
Nadzór inwestorski nad zadaniem: „Czysta energia dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Ulanów dzięki wykorzystaniu lokalnych instalacji fotowoltaicznych”   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
 


Interaktywna Polska