http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  18-10-2012 | 10:21
data ostatniej modyfikacji:  16-10-2017 | 11:25
wszczęcie postępowania 13.10.2017
Remont drogi gminnej nr 102821 Wymysłów - Borsuczyny w km 0+000 do km 0+588 i od 0+672 do km 1+921”,   więcej »»»
informacja z sesji otwarcia 09.10.2017
: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Ulanów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków"   więcej »»»
wszczęcie postępowania 19.09.2017
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Ulanów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków”   więcej »»»
informacja z sesji otwarcia 12.09.2017
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Ulanów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków” zadanie 2: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”   więcej »»»
ogłoszenie o udzieleniu zamówinia 07.09.2017
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Ulanów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków”   więcej »»»
ogłoszenie o udzieleniu zamówinia 07.09.2017
Zad. 1. „Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrowica dz. ewid. 915 w km 0+000 do 0+252” Zad. 2. „Przebudowa drogi gminnej w m. Bieliniec dz. ewid. 1502 w km 0+000 do 0+282” Zad. 3. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kurzyna Mała w km 0+000 do 0+150 nr ewid. dz. 831” Zad. 4. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kurzyna Średniej w km 0+000 do 0+170 nr ewid. dz. 966” Zad. 5. „Remont drogi gminnej Nr 102826R Dąbrówka – Ruda Tanewska w km 0+000 – 1+ 810” Zad. 6. „Remont drogi gminnej na działkach 960 166 mb w m Dąbrówka” „Remont drogi gminnej na działkach 933 125 mb w m Dąbrówka” „Remont drogi gminnej na działkach 934 44 mb w m Dąbrówka”   więcej »»»
unieważnienie postepowania 05.09.2017
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Ulanów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków zadanie 1   więcej »»»
Informacja o wyniku postępowania 01.09.2017
„Poprawa bazy sportowej przy szkołach podstawowych w Dąbrówce i Wólce Tanewskiej poprzez budowę boisk wielofunkcyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą   więcej »»»
Informacja o wyniku postępowania 01.09.2017
Zad. 1. „Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrowica dz. ewid. 915 w km 0+000 do 0+252” Zad. 2. „Przebudowa drogi gminnej w m. Bieliniec dz. ewid. 1502 w km 0+000 do 0+282” Zad. 3. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kurzyna Mała w km 0+000 do 0+150 nr ewid. dz. 831” Zad. 4. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kurzyna Średniej w km 0+000 do 0+170 nr ewid. dz. 966” Zad. 5. „Remont drogi gminnej Nr 102826R Dąbrówka – Ruda Tanewska w km 0+000 – 1+ 810” Zad. 6. „Remont drogi gminnej na działkach 960 166 mb w m Dąbrówka” „Remont drogi gminnej na działkach 933 125 mb w m Dąbrówka” „Remont drogi gminnej na działkach 934 44 mb w m Dąbrówka”   więcej »»»
wszczęcie postępowania 01.09.2017
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Ulanów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków” zadanie 2: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej” w następujących specjalnościach:   więcej »»»
wniosek o przdełużenie 25.08.2017
Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą i przedłużenie okresu ważności wadium   więcej »»»
Ogłoszenie o drugim przetarg na sprzedaż gruntów stanowiących własność Gminy Ulanów 25.08.2017
Ogłoszenie o drugim przetarg na sprzedaż gruntów stanowiących własność Gminy Ulanów położonych na terenie miejscowości Glinianka i Kurzyna Wielka.   więcej »»»
informacja z sesji otwarcia 21.08.2017
„Zad. 1. „Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrowica dz. ewid. 915 w km 0+000 do 0+252” Zad. 2. „Przebudowa drogi gminnej w m. Bieliniec dz. ewid. 1502 w km 0+000 do 0+282” Zad. 3. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kurzyna Mała w km 0+000 do 0+150 nr ewid. dz. 831” Zad. 4. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kurzyna Średniej w km 0+000 do 0+170 nr ewid. dz. 966” Zad. 5. „Remont drogi gminnej Nr 102826R Dąbrówka – Ruda Tanewska w km 0+000 – 1+ 810” Zad. 6. „Remont drogi gminnej na działkach 960 166 mb w m Dąbrówka” „Remont drogi gminnej na działkach 933 125 mb w m Dąbrówka” „Remont drogi gminnej na działkach 934 44 mb w m Dąbrówka   więcej »»»
informacja z sesji otwarcia 21.08.2017
„Poprawa bazy sportowej przy szkołach podstawowych w Dąbrówce i Wólce Tanewskiej poprzez budowę boisk wielofunkcyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą”   więcej »»»
wszczęcie postępowania 03.08.2017
„Poprawa bazy sportowej przy szkołach podstawowych w Dąbrówce i Wólce Tanewskiej poprzez budowę boisk wielofunkcyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą”   więcej »»»
wszczęcie postępowania 03.08.2017
: Zad. 1. „Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrowica dz. ewid. 915 w km 0+000 do 0+252” Zad. 2. „Przebudowa drogi gminnej w m. Bieliniec dz. ewid. 1502 w km 0+000 do 0+282” Zad. 3. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kurzyna Mała w km 0+000 do 0+150 nr ewid. dz. 831” Zad. 4. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kurzyna Średniej w km 0+000 do 0+170 nr ewid. dz. 966” Zad. 5. „Remont drogi gminnej Nr 102826R Dąbrówka – Ruda Tanewska w km 0+000 – 1+ 810” Zad. 6. „Remont drogi gminnej na działkach 960 166 mb w m Dąbrówka” „Remont drogi gminnej na działkach 933 125 mb w m Dąbrówka” „Remont drogi gminnej na działkach 934 44 mb w m Dąbrówka”   więcej »»»
informacja z sesji otwarcia 03.08.2017
"Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Ulanów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków"   więcej »»»
wszczęcie postępowania 12.07.2017
"Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Ulanów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków"   więcej »»»
unieważnienie postepowania 10.07.2017
"Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Ulanów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków"   więcej »»»
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ulanów 06.07.2017
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ulanów   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska