http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  18-10-2012 | 10:21
data ostatniej modyfikacji:  15-12-2017 | 14:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 15.12.2017
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących własność Gminy Ulanów położonych w miejscowości Glinianka.   więcej »»»
zawiadomienie o wyborze 12.12.2017
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Dąbrówka wraz z rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dąbrówka, Dąbrowica, Kurzyna Wielka”   więcej »»»
zapytanie ofertowe 27.11.2017
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zarządzaniu oraz nadzoru nad realizacją projektu o tytule „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Ulanów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków”.   więcej »»»
ogłoszenie o udzieleniu zamówinia 20.11.2017
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Ulanów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków”   więcej »»»
informacja z sesji otwarcia 15.11.2017
: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Dąbrówka wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Dąbrówka, Dąbrowica, Kurzyna Wielka”   więcej »»»
informacja z sesji otwarcia 15.11.2017
: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Dąbrówka wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Dąbrówka, Dąbrowica, Kurzyna Wielka”   więcej »»»
zawiadomienie o wyborze 08.11.2017
"Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Ulanów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków"   więcej »»»
zawiadomienie o wyborze 08.11.2017
„Remont drogi gminnej nr 102821 Wymysłów - Borsuczyny w km 0+000 do km 0+588 i od 0+672 do km 1+921”,   więcej »»»
wniosek o przdłużenie 02.11.2017
"Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Ulanów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków"   więcej »»»
informacja z sesji otwarcia 31.10.2017
„Remont drogi gminnej nr 102821 Wymysłów - Borsuczyny w km 0+000 do km 0+588 i od 0+672 do km 1+921”,   więcej »»»
wszczęcie postępowania 26.10.2017
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Dąbrówka wraz z rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dąbrówka, Dąbrowica, Kurzyna Wielka   więcej »»»
wszczęcie postępowania 13.10.2017
Remont drogi gminnej nr 102821 Wymysłów - Borsuczyny w km 0+000 do km 0+588 i od 0+672 do km 1+921”,   więcej »»»
informacja z sesji otwarcia 09.10.2017
: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Ulanów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków"   więcej »»»
wszczęcie postępowania 19.09.2017
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Ulanów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków”   więcej »»»
informacja z sesji otwarcia 12.09.2017
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Ulanów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków” zadanie 2: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”   więcej »»»
ogłoszenie o udzieleniu zamówinia 07.09.2017
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Ulanów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków”   więcej »»»
ogłoszenie o udzieleniu zamówinia 07.09.2017
Zad. 1. „Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrowica dz. ewid. 915 w km 0+000 do 0+252” Zad. 2. „Przebudowa drogi gminnej w m. Bieliniec dz. ewid. 1502 w km 0+000 do 0+282” Zad. 3. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kurzyna Mała w km 0+000 do 0+150 nr ewid. dz. 831” Zad. 4. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kurzyna Średniej w km 0+000 do 0+170 nr ewid. dz. 966” Zad. 5. „Remont drogi gminnej Nr 102826R Dąbrówka – Ruda Tanewska w km 0+000 – 1+ 810” Zad. 6. „Remont drogi gminnej na działkach 960 166 mb w m Dąbrówka” „Remont drogi gminnej na działkach 933 125 mb w m Dąbrówka” „Remont drogi gminnej na działkach 934 44 mb w m Dąbrówka”   więcej »»»
unieważnienie postepowania 05.09.2017
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Ulanów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków zadanie 1   więcej »»»
Informacja o wyniku postępowania 01.09.2017
„Poprawa bazy sportowej przy szkołach podstawowych w Dąbrówce i Wólce Tanewskiej poprzez budowę boisk wielofunkcyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą   więcej »»»
Informacja o wyniku postępowania 01.09.2017
Zad. 1. „Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrowica dz. ewid. 915 w km 0+000 do 0+252” Zad. 2. „Przebudowa drogi gminnej w m. Bieliniec dz. ewid. 1502 w km 0+000 do 0+282” Zad. 3. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kurzyna Mała w km 0+000 do 0+150 nr ewid. dz. 831” Zad. 4. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kurzyna Średniej w km 0+000 do 0+170 nr ewid. dz. 966” Zad. 5. „Remont drogi gminnej Nr 102826R Dąbrówka – Ruda Tanewska w km 0+000 – 1+ 810” Zad. 6. „Remont drogi gminnej na działkach 960 166 mb w m Dąbrówka” „Remont drogi gminnej na działkach 933 125 mb w m Dąbrówka” „Remont drogi gminnej na działkach 934 44 mb w m Dąbrówka”   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska