http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  18-10-2012 | 10:21
data ostatniej modyfikacji:  28-04-2017 | 14:58
wszczęcie postępowania 28.04.2017
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Ulanów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków”   więcej »»»
zawiadomienie o wyborze 25.04.2017
Zad. 1. „Rozbudowa ul. Lipnik w Ulanowie w km 0+000 do 0+746” Zad. 2. „Przebudowa drogi gminnej w Ulanowie”   więcej »»»
Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do wydzierżawienia 20.04.2017
Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do wydzierżawienia   więcej »»»
informacja z sesji otwarcia 10.04.2017
Zad. 1. „Rozbudowa ul. Lipnik w Ulanowie w km 0+000 do 0+746” Zad. 2. „Przebudowa drogi gminnej w Ulanowie”   więcej »»»
wszczęcie postępowania 27.03.2017
Zad. 1. „Rozbudowa ul. Lipnik w Ulanowie w km 0+000 do 0+746” Zad. 2. „Przebudowa drogi gminnej w Ulanowie”   więcej »»»
Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 16.03.2017
Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu   więcej »»»
zawiadomienie o wyborze 06.03.2017
Przebudowa budynku administracji wraz ze zmianą konstrukcji dachowej i zmianą sposobu użytkowania budynku na budynek mieszkalny wielorodzinny typu socjalnego ze świetlicą środowiskową   więcej »»»
informacja z sesji otwarcia 01.03.2017
.: „Przebudowa budynku administracji wraz ze zmianą konstrukcji dachowej i zmianą sposobu użytkowania budynku na budynek mieszkalny wielorodzinny typu socjalnego ze świetlicą środowiskową”   więcej »»»
ogłoszenie o udzieleniu zamówinia 22.02.2017
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Ulanów”   więcej »»»
Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntów stanowiących własność Gminy Ulanów 16.02.2017
Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntów stanowiących własność Gminy Ulanów położonych na terenie miejscowości Bieliny   więcej »»»
wszczęcie postępowania 10.02.2017
Przebudowa budynku administracji wraz ze zmianą konstrukcji dachowej i zmianą sposobu użytkowania budynku na budynek mieszkalny wielorodzinny typu socjalnego ze świetlicą środowiskową   więcej »»»
zawiadomienie o wyborze 03.02.2017
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Ulanów”   więcej »»»
Informacja z sesji otwarcia 26.01.2017
Dotyczy: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Ulanów"   więcej »»»
wszczęcie postępowania 12.01.2017
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Ulanów”   więcej »»»
Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 12.01.2017
Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym   więcej »»»
informacja z sesji otwarcia 21.12.2016
Odbiór i transport do miejsca składowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Ulanów w latach 2017 - 2018   więcej »»»
wszczęcie postępowania 12.12.2016
Odbiór i transport do miejsca składowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Ulanów w latach 2017 - 2018   więcej »»»
zawiadomienie o wyborze 07.12.2016
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ BUDYNKÓW I OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO   więcej »»»
informacja z sesji otwarcia 30.11.2016
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: I.270.171.2016.   więcej »»»
wszczęcie postępowania 23.11.2016
„DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ BUDYNKÓW I OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO "   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska