http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  18-10-2012 | 10:21
data ostatniej modyfikacji:  17-07-2018 | 08:57
wszczęcie postępowania 16.07.2018
„Otwarte Strefy Aktywności w Gminie i Mieście Ulanów”   więcej »»»
zawiadomienie o wyborze 06.06.2018
Zadanie 1. Remont drogi Glinianka - Dąbrówka dz. nr ewid. 855/1, 39, 2204/1 w km 0+000 do km 1+560 Zadanie 2. Przebudowa drogi gminnej działka ewid. nr 1116/8 w miejscowości Bieliny Zadanie 3. Przebudowa drogi gminnej działka ewid. nr 1116/11 w miejscowości Bieliny   więcej »»»
informacja z sesji otwarcia 23.05.2018
Zadanie 1. Remont drogi Glinianka - Dąbrówka dz. nr ewid. 855/1, 39, 2204/1 w km 0+000 do km 1+560 Zadanie 2. Przebudowa drogi gminnej działka ewid. nr 1116/8 w miejscowości Bieliny Zadanie 3. Przebudowa drogi gminnej działka ewid. nr 1116/11 w miejscowości Bieliny   więcej »»»
wszczęcie postępowania 07.05.2018
Zadanie 1. Remont drogi Glinianka - Dąbrówka dz. nr ewid. 855/1, 39, 2204/1 w km 0+000 do km 1+560 Zadanie 2. Przebudowa drogi gminnej działka ewid. nr 1116/8 w miejscowości Bieliny Zadanie 3. Przebudowa drogi gminnej działka ewid. nr 1116/11 w miejscowości Bieliny   więcej »»»
zawiadomienie o wyborze 23.04.2018
Zadanie 1. „PRZEBUDOWA ULICY 1-GO MAJA W KM 0+000 DO KM 0+534 ORAZ ULICY FLISAKÓW W KM 0+000 DO KM 0+433 W MIEJSCOWOŚCI ULANÓW” Zadanie 2. „REMONT DROGI NA DZ. EWID. NR 531/5 W MIEJSCOWOŚCI ULANÓW, W KM 0+000 DO KM 0+052”   więcej »»»
Informacja o wyniku postępowania 09.04.2018
Dostawa defibrylatorów, torby ratowniczej, sprzętu hydraulicznego   więcej »»»
informacja z sesji otwarcia 06.04.2018
„Renowacja boisk sportowych w miejscowościach Bieliniec i Glinianka”   więcej »»»
wyjaśnienia 29.03.2018
„Renowacja boisk sportowych w miejscowościach Bieliniec i Glinianka”   więcej »»»
pytania dot zapytania ofertowego 28.03.2018
Dostawa defibrylatorów, torby ratowniczej, sprzętu hydraulicznego   więcej »»»
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż i dzierżawę gruntów będących we władaniu Gminy Ulanów 27.03.2018
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż i dzierżawę gruntów będących we władaniu Gminy Ulanów   więcej »»»
dot .: zapytanie ofertowego 27.03.2018
„Dostawa defibrylatora, torby ratowniczej, sprzętu hydraulicznego.”   więcej »»»
informacja z sesji otwarcia 27.03.2018
Zadanie 1. „PRZEBUDOWA ULICY 1-GO MAJA W KM 0+000 DO KM 0+534 ORAZ ULICY FLISAKÓW W KM 0+000 DO KM 0+433 W MIEJSCOWOŚCI ULANÓW” Zadanie 2. „REMONT DROGI NA DZ. EWID. NR 531/5 W MIEJSCOWOŚCI ULANÓW, W KM 0+000 DO KM 0+052”   więcej »»»
zapytanie ofertowe 23.03.2018
Dostawę defibrylatora, torby ratowniczej, sprzętu hydraulicznego   więcej »»»
wszczęcie postępowania 20.03.2018
„Renowacja boisk sportowych w miejscowościach Bieliniec i Glinianka”   więcej »»»
wszczęcie postępowania 09.03.2018
Zadanie 1. „PRZEBUDOWA ULICY 1-GO MAJA W KM 0+000 DO KM 0+534 ORAZ ULICY FLISAKÓW W KM 0+000 DO KM 0+433 W MIEJSCOWOŚCI ULANÓW” Zadanie 2. „REMONT DROGI NA DZ. EWID. NR 531/5 W MIEJSCOWOŚCI ULANÓW, W KM 0+000 DO KM 0+052”   więcej »»»
zawiadomienie o wyborze 09.03.2018
Opracowanie operatów szacunkowych na nie ruchomości przeznaczone do sprzedaży w gminie i mieście Ulanów   więcej »»»
informacja z sesji otwarcia 12.02.2018
Opracowanie operatów szacunkowych na nie ruchomości przeznaczone do sprzedaży w gminie i mieście Ulanów   więcej »»»
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 23.01.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia   więcej »»»
zapytanie ofertowe 23.01.2018
Opracowanie operatów szacunkowych na nie ruchomości przeznaczone do sprzedaży w gminie i mieście Ulanów   więcej »»»
zawiadomienie o wyborze 12.01.2018
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Ulanów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków” zadanie 1: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków”   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska