http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  10-03-2021 | 13:13
data ostatniej modyfikacji:  01-04-2021 | 08:38
wszczęcie postępowania 10.03.2021

 files/fck/563/file/Dabrowka_zrid/Ogloszenie.pdf

files/fck/563/file/Dabrowka_zrid/Dabrokwa_do_Kosciola.rar

files/fck/563/file/Dabrowka_zrid/Dabrowica.rar

files/fck/563/file/Dabrowka_zrid/Dabrowka_1278.rar

files/fck/563/file/Dabrowka_zrid/Dabrowka_ZRID.rar

files/fck/563/file/Dabrowka_zrid/sst.rar

files/fck/563/file/Dabrowka_zrid/Rozdzial_I_SWZ_dabrowka__ost.doc

files/fck/563/file/Dabrowka_zrid/Rozdzial_II_Projekt_umowy_2_popr(1).doc

files/fck/563/file/Dabrowka_zrid/Zalacznik_nr_1_do_SWZ_FORMULARZ_OFERTY_Dabrowka(1).doc

files/fck/563/file/Dabrowka_zrid/Zalacznik_nr_2_do_SWZ_Oswiadczenie_Wykonawcy_art125ust1_Dabrowka.doc

files/fck/563/file/Dabrowka_zrid/Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_Oswiadczenie_Podmiotu_trzeciego_art125ust1_Dabrowka.doc

files/fck/563/file/Dabrowka_zrid/Zalacznik_nr_4_do_SWZ_Oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_Dabrowka.doc

files/fck/563/file/Dabrowka_zrid/Zalacznik_nr_5_do_SWZ_Wykaz_robot_budowlanych_Dabrowka.doc

files/fck/563/file/Dabrowka_zrid/Zalacznik_nr_6_do_SWZ_Wykaz_osob_Dabrowka.doc

files/fck/563/file/Dabrowka_zrid/Zalacznik_nr_7_do_SWZ_Wykaz__sprzetu_Dabrowka.doc

files/fck/563/file/Dabrowka_zrid/Zalacznik_nr_8_do_SWZ_Oswiadczenie_o_mozliwosci_wykonania_badan_Dabrowka.doc

files/fck/563/file/Dabrowka_zrid/Zalacznik_nr_9_do_SWZ__Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_Dabrowka(1).doc

files/fck/563/file/Dabrowka_zrid/Zalacznik_nr_10__ID_postepowania_Dabrowka.doc

 files/fck/563/file/Dabrowka_zrid/Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_Dabrowka_23_03_2021.pdf

files/fck/563/file/Dabrowka_zrid/zap_1.pdf

files/fck/563/file/Dabrowka_zrid/zap_2D.pdf

files/fck/563/file/Dabrowka_zrid/D_-_03_02_01_Odwodnienie_liniowe.pdf

files/fck/563/file/Dabrowka_zrid/D_03_01_03a_Przepusty_z_rur_pp.pdf

files/fck/563/file/Dabrowka_zrid/Przedmiar_1278_pop_.pdf

files/fck/563/file/Dabrowka_zrid/Pytania_3_Dabrowka.pdf

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska