http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  29-01-2021 | 11:09
data ostatniej modyfikacji:  24-02-2021 | 12:42
wszczęcie postępowania 29.01.2021

 

 files/fck/563/file/OZE_Parasolowe/Ogloszenie_o_zamo%CC%81wieniu_-_2021-OJS020-044429-pl.pdf

files/fck/563/file/OZE_Parasolowe/SWZ_-_gm__Ulano%CC%81w_-_3_cze%CC%A8s%CC%81ci_-_26_01_2021.doc

files/fck/563/file/OZE_Parasolowe/Zalacznik_Nr_1_1_do_SWZ_-_Dokumentacja_techniczna_instalacji_fotowoltaicznych_Ulanow_(czesc_1)-21_01.pdf

files/fck/563/file/OZE_Parasolowe/Zalacznik_Nr_1_2_do_SWZ_-_Dokumentacja_techniczna_instalacji_kolektorow_slonecznych_Ulanow_(czesc_2).zip

files/fck/563/file/OZE_Parasolowe/Zalacznik_Nr_1_3_do_SWZ_-_Dokumentacja_techniczna_instalacji_kotlow_na_biomase_Ulanow_(czesc_3).pdf

files/fck/563/file/OZE_Parasolowe/Zalacznik_Nr_2_1_do_SWZ_-_Projekt_umowy_-_dla_czesci_1_zamowienia_(fotowoltaika).doc

files/fck/563/file/OZE_Parasolowe/Zalacznik_Nr_2_2_do_SWZ_-_Projekt_umowy_-_dla_czesci_2_zamowienia_(kolektory).doc

files/fck/563/file/OZE_Parasolowe/Zalacznik_Nr_2_3_do_SWZ_-_Projekt_umowy_-_dla_czesci_3_zamowienia_(kotly).doc

files/fck/563/file/OZE_Parasolowe/Zalacznik_Nr_3_do_SWZ_-_Wzor_formularza_ofertowego.doc

files/fck/563/file/OZE_Parasolowe/Zala%CC%A8cznik_Nr_4_do_SIWZ_-_Zakres_os%CC%81wiadczenia_w_formie_jednolitego_dokumentu_(JEDZ)_w_formacie__pdf_(pogla%CC%A8dowo).pdf

files/fck/563/file/OZE_Parasolowe/Zala%CC%A8cznik_Nr_4a_do_SIWZ_JEDZ_przygotowany_wste%CC%A8pnie_przez_Zamawiaja%CC%A8cego_dla_przedmiotowego_poste%CC%A8powania_w_formacie__xml_do_pobrania_przez_Wykonawce%CC%A8_i_zaimportowania_w_serwisie_ESPD.xml

files/fck/563/file/OZE_Parasolowe/Zalacznik_Nr_5_do_SWZ_-_Wzor_oswiadczenia_Wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych_sie_o_udzielenie_zamowienia.doc

files/fck/563/file/OZE_Parasolowe/Zalacznik_Nr_6_do_SWZ_-_Wzor_wykazu_dostaw.doc

files/fck/563/file/OZE_Parasolowe/Zalacznik_Nr_7_do_SWZ_-_Wzor_oswiadczenia_Wykonawcy,_w_zakresie_art__108_ust__1_pkt_5_ustawy_Pzp,_o_braku_przynaleznosci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.doc

files/fck/563/file/OZE_Parasolowe/Zalacznik_Nr_8_do_SWZ_-_Wzor_oswiadczenia_oswiadczenia_Wykonawcy_o_aktualnosci_informacji_zawartych_w_oswiadczeniu,_o_ktorym_mowa_w_pkt_8_1_SWZ.doc

files/fck/563/file/OZE_Parasolowe/Zalacznik_Nr_9_do_SWZ_-_Minimalne_parametry_urzadzen_do_potwierdzenia_kartami_katalogowymi_i_sprawozdaniem_-_Ulanow.doc

files/fck/563/file/OZE_Parasolowe/Sprostowanie_2021-OJS021-050005-pl_(opublikowane_01_02_2021)-1.pdf

 files/fck/563/file/OZE_Parasolowe/2021-02-05_-_gm__Ulano%CC%81w_-_Modyfikacja_SIWZ,_umowy_i_formularza,_przedluz%CC%87enie_TSO.docx

files/fck/563/file/OZE_Parasolowe/Sprostowanie_ogloszenia_(opublikowane_05_02_2021)_-_2021-S_025-059795.pdf

files/fck/563/file/OZE_Parasolowe/Zala%CC%A8cznik_Nr_3_do_SWZ_-_Wzo%CC%81r_formularza_ofertowego_-_wersja_ujednolicona_po_zmianach_z_dnia_05_02_2021_r.docx

files/fck/563/file/OZE_Parasolowe/Zala%CC%A8cznik_Nr_10_do_SWZ_-_Identyfikator_poste%CC%A8powania_na_miniPortalu_05_02_2021.docx

files/fck/563/file/OZE_Parasolowe/Zala%CC%A8cznik_Nr_8_do_SWZ_-_Wzo%CC%81r_os%CC%81wiadczenia_Wykonawcy_o_aktualnos%CC%81ci_informacji_zawartych_w_os%CC%81wiadczeniu,_o_kto%CC%81rym_mowa_w_pkt_8_1_SWZ_-_wersja_ujednolicona_po_zmianach_z_dnia_05_02_2021_r.doc

files/fck/563/file/OZE_Parasolowe/Sprostowanie_z_dnia_15_02_2021_r__nr_2021-OJS031-077140-pl.pdf

 files/fck/563/file/OZE_Parasolowe/2021-02-15_-_gm__Ulano%CC%81w_-_Wyjas%CC%81nienia_tres%CC%81ci_SWZ,_przedluz%CC%87enie_TSO(1).docx

files/fck/563/file/OZE_Parasolowe/odpowiedz_oze_19_02_2021.pdf

 files/fck/563/file/OZE_Parasolowe/oze_24_02_2021.pdf

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska