http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  08-10-2020 | 13:01
data ostatniej modyfikacji:  08-10-2020 | 13:01
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia 08.10.2020

 

 

GG.6840.4.2020                                                                               Ulanów, dnia 6.10.2020r.

                                                        Informacja

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Ulanowie działając na podstawie art. 35  ust.1 ustawy   z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020r. poz. 65 ze zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.

 

Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Ulanów przeznaczone do sprzedaży
 w drodze przetargu położone w miejscowości Bieliny.

 

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ew. 1116/25 pow. 6268 m² położona w Bielinach przy ul. Płończyska w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dla w/w działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Działka porośnięta jest roślinnością trawiastą. Działka duża o kształcie nieregularnym zbliżonym do trójkąta. Grunt płaski, suchy. Dojazd drogą asfaltową. Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów działka znajduje się na terenach określonych jako użytki zielone.

Działka objęta jest Księgą  Wieczystą nr TB1N/00096347/9 założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość nieruchomości wynosi 72 145 zł +23 % VAT.

Możliwość podłączenia wszystkich mediów, które są w pobliżu.

 

2. Działka niezabudowana o nr ew. 1188/6 o pow. 1 254 m² położona w Bielinach w sąsiedztwie działek zabudowanych zabudową siedliskową. Dojazd do działki drogą gruntową od ul. Podleśnej. Grunt zakrzaczony i zadrzewiony samosiejkami drzew liściastych w części z wartością rynkową. Powierzchnia nadaje się do nabycia pod zabudowę lub dla poprawienia warunków zagospodarowania działki sąsiedniej. Kształt regularny. Możliwość podłączenia mediów.

Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów działka znajduje się na terenach osadnictwa wiejskiego (przewaga zabudowy zagrodowej) istniejącej i projektowanej. Aktualnie działka stanowi pastwisko (Ps V).

Działka objęta jest Księga Wieczystą nr TB1N/00062289/7 założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość nieruchomości wynosi 14 760 zł.

 

3. Działka niezabudowana o nr ew. 1319/5 o powierzchni 1603 m² położona jest w Bielinach przy ul. Parkowej w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Otoczenie stanowią grunty zabudowane i użytki rolne. Dojazd do działki zapewnia droga asfaltowa. Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren płaski, pokryty roślinnością trawiastą. Działka ze względu na odpowiednią powierzchnię nadaje się na racjonalne zagospodarowanie.  Działka objęta KW nr TB1N/00053682/6  założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Możliwość podłączenia do: sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej.     

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość działki wynosi 17 630 zł +23 % VAT.

 

Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Ulanów położona
w miejscowości Bukowina przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

Działka gruntowa niezabudowana o nr ew. 279/14 o pow. 306 m²  przeznaczona na poprawę stanu zagospodarowania działki sąsiedniej nr ew. 279/8. Działka regularna prostokątna. Otoczenie nieruchomości stanowią grunty zabudowane oraz rolne  z przewagą łąk.

Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów działka znajduje się na terenach użytków zielonych. Nieruchomość jest  objęta Księgą Wieczystą nr TB1N/ 00094024/5 założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość nieruchomości wynosi 5 390 zł.

Możliwość podłączenia wszystkich mediów, które są w pobliżu.

 

Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Ulanów przeznaczone do dzierżawy na okres 2 lat położona w miejscowości Bieliny.

Działka o nr ew. 1318/13 o pow. 0,07 ha.

Działka gruntowa stanowiąca użytek rolny RV, położona jest w m. Bieliny przy ul. Niwa z dojazdem gruntową drogą gminną.

Kształt działki to regularny prostokąt jednym bokiem przylegający do drogi gminnej gruntowej.

Działka objęta KW nr TB1N/00053682/6 założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka wolna jest od obciążeń.

Powyższa działka zostanie wydzierżawiona w drodze bezprzetargowej na rzecz  P. Izabeli Waliłko.

Czynsz dzierżawny wynosi 28,00 zł.

Nieruchomość będąca przedmiotem umowy dzierżawy będzie przeznaczona na cele niekomercyjne. Czynsz dzierżawny wytypowanej nieruchomości jest płatny do końca listopada każdego roku i może być waloryzowany nie częściej niż z upływem każdego roku kalendarzowego w formie aneksu do umowy , w szczególności wobec zwiększenia wartości rynkowej przedmiotu dzierżawy.

 

 

Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Ulanów przeznaczone do dzierżawy na okres 3 lat położona w miejscowości Ulanów.

Część działki o nr ew. 642/14 o pow. 0,0036 ha stanowiąca użytek leśny VI klasy.

Działka objęta KW nr TB1N/00076164/6 założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka wolna jest od obciążeń.

Powyższa działka zostanie wydzierżawiona w drodze bezprzetargowej na rzecz  P. Zbigniewa Makowskiego.

Czynsz dzierżawny wynosi 5,40 zł.

Czynsz dzierżawny wytypowanej nieruchomości jest płatny do końca listopada każdego roku i może być waloryzowany nie częściej niż z upływem każdego roku kalendarzowego w formie aneksu do umowy , w szczególności wobec zwiększenia wartości rynkowej przedmiotu dzierżawy. Nieruchomość będąca przedmiotem umowy dzierżawy będzie przeznaczona na cele niekomercyjne.

 

Ogłoszenie o wytypowaniu działek do sprzedaży i dzierżawy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 8.10.2020r. do dnia 28.10.2020r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020r. poz. 65 ze zm./ mogą składać wniosek o nabycie nieruchomości do tutejszego Urzędu w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu oświadczając, że wyrażają zgodę na ustaloną cenę.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie, ul. Rynek 5 w pokoju nr 5 tel. (15) 8763041 wew. 17 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 


 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska