http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  28-07-2020 | 09:04
data ostatniej modyfikacji:  28-07-2020 | 09:04
Ogłoszenie o przetargu 28.07.2020

 

GG.6840.4.2020                                                               Ulanów, dnia 24.07.2020r.

 

 

 

                                              Ogłoszenie o przetargu

 

            Burmistrz Gminy i Miasta w Ulanowie ogłasza  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewnianej  stodoły  położonej w miejscowości Glinianka.

 

 Przedmiotem sprzedaży jest stara stodoła drewniana przeznaczona do rozbiórki usytuowana na działce nr ew. 797/1 położonej w Gliniance przy ul. Ulanowskiej 4  stanowiącej własność Gminy Ulanów.

Wartość budynku wynosi 5 490,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu  6.08.2020r.  w  sali narad Urzędu Gminy i Miasta  w Ulanowie  ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów o godzinie 9:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 000,00 zł. Wadium należy wpłacić na  rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie nr 80 9430 1032 4000 0303 2000 0002 w Nadsańskim Banku Spółdzielczym Stalowa Wola Oddział Ulanów najpóźniej do dnia 4.08.2020r.

W przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg  uchyli się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Gminy Ulanów. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabytego budynku, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wszystkie opłaty związane z zakupem budynku ponosi nabywca oraz zobowiązany jest do uporządkowania terenu po przeprowadzonych pracach związanych z rozbiórka budynku.

Bliższych informacji udziela pracownik d/s gospodarki nieruchomościami pokój nr 5, tel. (15) 8763041 wew. 17  w godzinach pracy Urzędu.

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska