http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  24-03-2020 | 08:39
data ostatniej modyfikacji:  14-04-2020 | 13:25
wszczęcie postępowania 24.03.2020

 Zamawiający:

Gmina i Miast Ulanów  ul. Rynek 5  37- 410 Ulanów  woj. podkarpackie kraj: Polska

 

Tel. +48158763041

Faks +48 158763053

www.ulanow.pl

e-mail: miasto@ulanow.pl

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

I.270.23.2020

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kępa Rudnicka i Bieliniec

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

 

Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia znajduje się w przedziale 30 000 do 5 350 000 euro, czyli jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ort. 11 ust. 8 Pzp.

 

 

files/fck/563/file/Bieliniec_-Kepa/ogloszenie_bieliniec_23-03-2020.pdf

files/fck/563/file/Bieliniec_-Kepa/siwz_bieliniec.pdf

files/fck/563/file/Bieliniec_-Kepa/Zalaczniki_1-8_do_SIWZ(1).doc

files/fck/563/file/Bieliniec_-Kepa/kepa_bieliniec.rar

files/fck/563/file/Bieliniec_-Kepa/bieliniec_pytania_odpowiedzi.pdf

files/fck/563/file/Bieliniec_-Kepa/W_zwiazku_z_zagrozeniem_epidemicznym_COVID-1.doc

files/fck/563/file/Bieliniec_-Kepa/odpowiedzi_kepa.pdf

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska