http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  28-11-2019 | 09:10
data ostatniej modyfikacji:  28-11-2019 | 09:10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym stanowiących własność Gminy Ulanów 28.11.2019

 

GG.6840.11.2019                                                                 Ulanów, dnia 25.11.2019r.

 

   Informacja

 

            Burmistrz Gminy i Miasta w Ulanowie działając na podstawie art. 35  ust.1 ustawy   z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym stanowiących własność Gminy Ulanów położonych w miejscowości Bieliny oraz przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w miejscowości Ulanów.

.

1. Działka niezabudowana o nr ew. 1319/1 o powierzchni 1009 m² położona jest w Bielinach przy ul. Parkowej w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Otoczenie stanowią grunty zabudowane i użytki rolne . Dojazd do działki zapewnia droga asfaltowa. Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren płaski, pokryty roślinnością trawiastą. Działka jest atrakcyjna ze względu na odpowiednią powierzchnię i nadaje się na racjonalne zagospodarowanie.                                                                                                                                                                                                                                             

Działka objęta KW nr TB1N/00053682/6 założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Możliwość podłączenia do: sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość działki wynosi 11 100 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

2. Działka niezabudowana o nr ew. 1319/2 o powierzchni 1135 m² położona jest w Bielinach przy ul. Parkowej w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Otoczenie stanowią grunty zabudowane i użytki rolne. Dojazd do działki zapewnia droga asfaltowa. Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren płaski, pokryty roślinnością trawiastą. Działka ze względu na odpowiednią powierzchnię nadaje się na racjonalne zagospodarowanie.

Działka objęta KW nr TB1N/00053682/6 założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Możliwość podłączenia do: sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość działki wynosi 12 490 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

3. Działka niezabudowana o nr ew. 1319/3 o powierzchni 1506 m² położona jest w Bielinach przy ul. Parkowej w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Otoczenie stanowią grunty zabudowane i użytki rolne. Dojazd do działki zapewnia droga asfaltowa. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta. Teren płaski, pokryty roślinnością trawiastą. Działka   ze względu na odpowiednią powierzchnię nadaje się na racjonalne zagospodarowanie.     

Działka objęta KW nr TB1N/00053682/6   założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Możliwość podłączenia do: sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej.     

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość działki wynosi 16 570 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

4. Działka niezabudowana o nr ew. 1319/4 o powierzchni 1565 m² położona jest w Bielinach przy ul. Parkowej w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Otoczenie stanowią grunty zabudowane i użytki rolne. Dojazd do działki zapewnia droga asfaltowa. Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren płaski, pokryty roślinnością trawiastą.

Działka ze względu na odpowiednią powierzchnię nadaje się na racjonalne zagospodarowanie.                                                                                                                         

Działka objęta KW nr TB1N/00053682/6  założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Możliwość podłączenia do: sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej.     

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość działki wynosi 17 220 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

5. Działka niezabudowana o nr ew. 1319/5 o powierzchni 1603 m² położona jest w Bielinach przy ul. Parkowej w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Otoczenie stanowią grunty zabudowane i użytki rolne. Dojazd do działki zapewnia droga asfaltowa. Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren płaski, pokryty roślinnością trawiastą. Działka ze względu na odpowiednią powierzchnię nadaje się na racjonalne zagospodarowanie.  Działka objęta KW nr TB1N/00053682/6  założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Możliwość podłączenia do: sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej.     

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość działki wynosi 17 630 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Ulanów przeznaczone do dzierżawy na okres 5 lat w ramach zawarcia kolejnej umowy dzierżawy, położone w miejscowości Ulanów.

 

Działki o nr ew. 1760/1, 1760/2, 1761, 1759   położone  w miejscowości Ulanów o łącznej pow. 4 ha 82a 40 m² stanowiące łąkę V klasy. Dla przedmiotowych działek prowadzona jest  księga wieczysta nr TB1N/00072612/4 założona w Sądzie Rejonowym w Nisku w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Umowa dzierżawy działek użytkowanych rolniczo zostanie zawarta na okres 5 lat na cel rolniczy.

Czynsz dzierżawny wytypowanych działek do dzierżawy w stosunku rocznym wynosi 4,00 zł  za 1 ar płatny do końca listopada każdego roku i może być waloryzowany nie częściej niż z upływem każdego roku kalendarzowego w formie aneksu do umowy, w szczególności wobec zwiększenia wartości rynkowej przedmiotu dzierżawy.

 

Ogłoszenie o wytypowaniu działek do sprzedaży i dzierżawy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 28.11.2019r. do dnia 18.12.2019r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm./  mogą składać wniosek o nabycie nieruchomości do tutejszego Urzędu w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu oświadczając, że wyrażają zgodę na ustaloną cenę.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie, ul. Rynek 5 w pokoju nr 5 tel. (15) 8763041 wew. 17 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska