http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  28-11-2019 | 09:08
data ostatniej modyfikacji:  28-11-2019 | 09:08
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż i dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Ulanów 28.11.2019

 

GG.6840.12. 2019                                                                             Ulanów, dnia 25.11.2019r.

 

Ogłoszenie o przetargu

 

            Burmistrz Gminy i Miasta w Ulanowie ogłasza  publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż i dzierżawę gruntów stanowiących własność  Gminy Ulanów.

 

     Działki gruntowe stanowiące własność Gminy Ulanów przeznaczone do sprzedaży
 w drodze przetargu położone w miejscowości Bieliny.

 

1. Działka niezabudowana o nr ew. 1116/9 o powierzchni 2045 m² położona jest   w Bielinach przy ul. Płończyskiej w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy. Otoczenie stanowią grunty zabudowane, użytki rolne i lasy. Dojazd do działki zapewnia droga asfaltowa. Działka ma kształt regularny prostokątny. Teren płaski, pokryty roślinnością trawiastą. Działka jest atrakcyjna ze względu na odpowiednią powierzchnię i nadaje się na racjonalne zagospodarowanie.                                                                                                                          

Działka objęta KW nr TB1N/00096347/9 założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Możliwość podłączenia do: sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość działki wynosi 25 337 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

2. Działka niezabudowana o nr ew. 1102/7 o powierzchni 1045 m² położona jest  w Bielinach   przy ul. Podleśnej w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy. Otoczenie stanowią grunty zabudowane, użytki zielone i lasy. Dojazd do działki zapewnia droga asfaltowa. Działka ma kształt regularny prostokątny. Teren płaski, podmokły, pokryty roślinnością trawiastą i samosiejkami drzew i krzewów. Działka ze względu na odpowiednią powierzchnię  nadaje się na racjonalne zagospodarowanie.                                                                                                                           

Działka objęta KW nr TB1N/00062289/7 założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Możliwość podłączenia do: sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość działki wynosi 11 495 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

3. Działka niezabudowana o nr  ew. 1102/8 o powierzchni 1127 m² położona jest   w Bielinach przy ul. Podleśnej w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy. Otoczenie stanowią grunty zabudowane, użytki zielone i lasy. Dojazd do działki zapewnia droga gruntowa. Działka ma kształt regularny trapezowy. Teren płaski, podmokły, pokryty roślinnością trawiastą i samosiejkami drzew i krzewów. Działka ze względu na odpowiednią powierzchnię  nadaje się na racjonalne zagospodarowanie.     

Działka objęta KW nr TB1N/00062289/7  założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Możliwość podłączenia do: sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej.     

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość działki wynosi 12 397 zł 

Do ceny osiągniętej w przetargu  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

4. Działka niezabudowana o nr ew. 1102/9 o powierzchni 1138 m² położona jest  w Bielinach   przy ul. Podleśnej w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy. Otoczenie stanowią grunty zabudowane, użytki zielone i lasy. Dojazd do działki zapewnia droga asfaltowa. Działka ma kształt regularny trapezowy. Teren płaski, podmokły, pokryty roślinnością trawiastą i samosiejkami drzew i krzewów. Działka ze względu na odpowiednią powierzchnię  nadaje się na racjonalne zagospodarowanie.

Działka objęta KW nr TB1N/00062289/7  założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Możliwość podłączenia do: sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej.     

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość działki wynosi 12 518 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

5. Działka niezabudowana o nr ew. 1102/10 o powierzchni 1513 m² położona jest w Bielinach  przy ul. Podleśnej w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy. Otoczenie stanowią grunty zabudowane, użytki zielone i lasy. Dojazd do działki zapewnia droga asfaltowa. Działka ma kształt regularny trapezowy. Teren płaski, podmokły, pokryty roślinnością trawiastą i samosiejkami drzew i krzewów. Działka ze względu na odpowiednią powierzchnię   nadaje się na racjonalne zagospodarowanie.

Działka objęta KW nr TB1N/00062289/7  założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Możliwość podłączenia do: sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej.     

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość działki wynosi 19 260 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

6. Działka niezabudowana o nr ew. 1188/6 o pow. 1 254 m² położona w Bielinach w sąsiedztwie działek zabudowanych zabudową siedliskową. Dojazd do działki drogą gruntową od ul. Podleśnej. Grunt zakrzaczony i zadrzewiony samosiejkami drzew liściastych w części z wartością rynkową. Powierzchnia nadaje się do nabycia pod zabudowę lub dla poprawienia warunków zagospodarowania działki sąsiedniej. Kształt regularny. Możliwość podłączenia mediów.

Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów działka znajduje się na terenach osadnictwa wiejskiego ( przewaga zabudowy zagrodowej) istniejącej i projektowanej. Aktualnie działka stanowi pastwisko (Ps V).

Działka objęta jest Księga Wieczystą nr TB1N/00062289/7 założoną w Sądzie Rejonowym  w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość nieruchomości wynosi 14 760 zł.

 

7. Działka niezabudowana o nr ew. 1188/7 o pow. 1 421 m² położona w Bielinach w sąsiedztwie działek zabudowanych zabudową siedliskową. Dojazd do działki drogą gruntową od ul. Podleśnej. Grunt zakrzaczony i zadrzewiony samosiejkami drzew liściastych w części z wartością rynkową. Powierzchnia nadaje się do nabycia pod zabudowę lub dla poprawienia warunków zagospodarowania działki sąsiedniej. Kształt regularny. Możliwość podłączenia mediów.

Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów działka znajduje się na terenach osadnictwa wiejskiego ( przewaga zabudowy zagrodowej) istniejącej i projektowanej. Aktualnie działka stanowi pastwisko i nieużytek (Ps V, N).

Działka objęta jest Księga Wieczystą nr TB1N/00062289/7 założoną w Sądzie Rejonowym  w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość nieruchomości wynosi 16 725 zł.

 

Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Ulanów przeznaczona do dzierżawy na okres 5 lat położona w miejscowości Glinianka.

 

Działka o nr ew. 1406 o pow. 0,70 ha stanowiąca użytek gruntowy RV, ŁIV. Działka jest objęta Księgą Wieczystą nr TB1N/00094618/6  założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku  IV Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Umowa dzierżawy działki użytkowanych rolniczo zostanie zawarta na okres 5 lat na cel rolniczy.

Czynsz dzierżawny wytypowanej działki do dzierżawy w stosunku rocznym wynosi 4,00 zł  za 1 ar płatny do końca listopada każdego roku i może być waloryzowany nie częściej niż  z upływem każdego roku kalendarzowego w formie aneksu do umowy, w szczególności wobec zwiększenia wartości rynkowej przedmiotu dzierżawy.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 3.01.2020r. w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie
ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów:

 

Przetarg na sprzedaż działek :

                na działkę o nr ew. 1116/9 odbędzie się o godzinie 9:00

                na działkę o nr ew. 1102/7 odbędzie się o godzinie 9:20

                na działkę o nr ew. 1102/8 odbędzie się o godzinie 9:40

                na działkę o nr ew. 1102/9 odbędzie się o godzinie 10:00

                na działkę o nr ew. 1102/10 odbędzie się o godzinie 10:20

                na działkę o nr ew. 1188/6 odbędzie się o godzinie 10:40

                na działkę o nr ew. 1188/7 odbędzie się o godzinie 11:00

             

Przetarg na dzierżawę działki :

                  na działkę o nr ew. 1406 odbędzie się o godzinie 11:20

 

          Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w wysokości :

                5 000 zł na działkę o nr ew. 1116/9

                2 200 zł na działkę o nr ew. 1102/7

                2 400 zł na działkę o nr ew. 1102/8

                2 500 zł na działkę o nr ew. 1102/9

                3 800 zł na działkę o nr ew. 1102/10

                2 900 zł  na działkę o nr ew. 1188/6

                3 300 zł  na działkę o nr ew. 1188/7

                 50 zł na działkę o nr ew. 1406

 

Wadium należy wpłacić na  rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie nr 80 9430 1032 4000 0303 2000 0002 w Nadsańskim Banku Spółdzielczym Stalowa Wola Oddział Ulanów najpóźniej do dnia 27.12.2019r.

W przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg  na sprzedaż działek uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Ulanów. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej działki, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wszystkie opłaty związane z zakupem działki ponosi nabywca.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg na dzierżawę działek, zostanie zaliczone na poczet ceny dzierżawy działki, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy wadium przepada na rzecz Gminy Ulanów.

Wszystkie opłaty związane z dzierżawą działki ponosi dzierżawca.

Uczestnik przetargu powinien posiadać dowód osobisty i dowód wpłaty wadium. Osoba reprezentująca w przetargu inną osobę powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania.

     Bliższych informacji udziela pracownik d/s gospodarki nieruchomościami pokój nr 5, tel. (15) 8763041 wew. 17  w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz może odwołać przetarg z ważnych powodów. 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska