http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  31-10-2019 | 07:42
data ostatniej modyfikacji:  31-10-2019 | 07:46
zapytanie ofertowe 31.10.2019

 

Gmina i Miasto Ulanów

 
 
 
 
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na  zadania pn. "Zakup nowych specjalnych ubrań strażackich z Nomexu / trzy częściowych/ + naszywka

2.  Przedmiot zamówienia:

1 Bukowina

C3 – 2 szt.

B2 – 2 szt.

D 4 – 1 szt

2 Dąbrowica

B4 – 2 szt.

B3 – 2 szt.

A2 -1 szt.

3 Kurzyna Średnia

B2 – 1 szt.

C2 -  2 szt.

C3 – 2 szt.

4  Dąbrówka

B1 – 1 szt.

A4 - 2 szt.

C3 -  1 szt.

C4 – 1 szt.

5 Ulanów

A4 - 1 szt.

A3 – 3 szt.

B4 -1 szt.

6 Glinianka

B2 – 2 szt.

B3 – 2 szt.

B4 – 1 szt.

 

7 Bieliny

D 4 – 1 szt.

B 3 – 1 szt.

C 3 - 3 szt.

8 Bieliniec

A1 – 1 szt.

B1 – 1 szt.

C1 – 1 szt.

B2 – 2 szt.

9 Wólka Tanewska

B4 – 2 szt.

B2 – 2 szt.

C4 – 1 szt.

 

 

  1. Termin realizacji zamówienia: do dnia  31.12.2019 r.
  2. Kryterium oceny oferty: cena  - waga 100%
  3. Sposób przygotowania oferty:

Ø  Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe: na . "Zakup nowych specjalnych ubrań strażackich z Nomexu / trzy częściowych/

 

  lub złożyć osobiście u zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta Ulanów

            ul. Rynek 5  , 37-410 Ulanów, Adam Martyna  tel. 158763041

4. Termin złożenia oferty

    Ofertę należy złożyć do dnia 04.11.2019 r.

 

 

 

29.10.2019 r.                                                                              

(data, podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................                                                      ……………………………

                  (pieczątka Oferenta)                                                                                                           (miejscowość, data)

 

 

OFERTA

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące: na "Zakup nowych specjalnych ubrań strażackich z Nomexu / trzy częściowych/ + Naszywka

 

składamy ofertę następującej treści:

 

Kwota netto ; ……………………………………………….

Podatek VAT ……………………………………………...

Kwota Brutto ……………………………………………..

 

 

2. Przyjmujemy do realizacji postanowione przez Zamawiającego  w zapytaniu ofertowym warunki

 

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym

NIP: ......................................................

 

..................................................................

 

 

 

files/fck/563/file/Bank/Zapytanie_ofertowe_ubrania.pdf.

                                                                                               (podpis osoby upoważnionej)

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska