http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  10-10-2019 | 09:35
data ostatniej modyfikacji:  10-10-2019 | 09:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia 10.10.2019

 

 

GG.6840.9.2019                                                                                         Ulanów, dnia 8.10.2019r.

                                                            Informacja

 

            Burmistrz Gminy i Miasta w Ulanowie działając na podstawie art. 35  ust.1 ustawy   z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia .

 

Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Ulanów położona w miejscowości Ulanów przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Działka niezabudowana o nr ew. 576/4 o pow. 595 m² położona w Ulanowie przy ul. Kościuszki w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz przedszkola stanowiąca tereny mieszkaniowe (Bi). Jednym z boków przylega do działki zabudowanej. Działka ma kształt regularny, teren płaski, pokryty roślinnością trawiastą, pojedynczymi drzewami owocowymi. Dojazd do działki zapewnia krótki odcinek służebności przejazdu przez działkę nr ew. 576/5 do drogi asfaltowej.

Działka objęta jest Księgą Wieczystą nr TB1N/00100911/6 założoną w Sądzie Rejonowym  w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość nieruchomości wynosi 17 255 zł +23 % VAT.

Możliwość podłączenia wszystkich mediów, które są w pobliżu.

 

Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Ulanów położona w miejscowości Ulanów przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

Działka niezabudowana o nr ew. 2654/10 o pow. 228 m² położona w Ulanowie w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej stanowiącej tereny mieszkaniowe (Bp). Jednym z boków przylega do działki zabudowanej nr ew. 2650. Działka ma kształt regularny, pokryta roślinnością trawiastą. Działka posiada ukształtowanie terenu o znacznym naturalnym zaniżeniu w stosunku do działki sąsiedniej o nr ew. 2654/8 . Dojazd do działki zapewnia droga gruntowa. Ze względu na małą powierzchnię działka nadaje się na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości przyległej działki o nr ew. 2650.

Działka objęta jest Księga Wieczystą nr TB1N/00021560/2 założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość nieruchomości wynosi 6 612 zł +23 % VAT.

Możliwość podłączenia wszystkich mediów, które są w pobliżu.

 

Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Ulanów położone w miejscowości Bieliny przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

1. Działka niezabudowana o nr ew. 1188/6 o pow. 1 254 m² położona w Bielinach w sąsiedztwie działek zabudowanych zabudową siedliskową. Dojazd do działki drogą gruntową od ul. Podleśnej. Grunt zakrzaczony i zadrzewiony samosiejkami drzew liściastych w części z wartością rynkową. Powierzchnia nadaje się do nabycia pod zabudowę lub dla poprawienia warunków zagospodarowania działki sąsiedniej. Kształt regularny. Możliwość podłączenia mediów.

Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów działka znajduje się na terenach osadnictwa wiejskiego ( przewaga zabudowy zagrodowej) istniejącej i projektowanej. Aktualnie działka stanowi pastwisko (Ps V).

Działka objęta jest Księga Wieczystą nr TB1N/00062289/7 założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość nieruchomości wynosi 14 760 zł.

 

2. Działka niezabudowana o nr ew. 1188/7 o pow. 1 421 m² położona w Bielinach w sąsiedztwie działek zabudowanych zabudową siedliskową. Dojazd do działki drogą gruntową od ul. Podleśnej. Grunt zakrzaczony i zadrzewiony samosiejkami drzew liściastych w części z wartością rynkową. Powierzchnia nadaje się do nabycia pod zabudowę lub dla poprawienia warunków zagospodarowania działki sąsiedniej. Kształt regularny. Możliwość podłączenia mediów.

Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów działka znajduje się na terenach osadnictwa wiejskiego ( przewaga zabudowy zagrodowej) istniejącej i projektowanej. Aktualnie działka stanowi pastwisko i nieużytek (Ps V, N).

Działka objęta jest Księga Wieczystą nr TB1N/00062289/7 założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość nieruchomości wynosi 16 725 zł.

 

Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Ulanów przeznaczona do dzierżawy na okres 5 lat położona w miejscowości Glinianka.

 

Działka o nr ew. 1406 o pow. 0,70 ha stanowiąca użytek gruntowy RV, ŁIV. Działka jest objęta Księgą Wieczystą nr TB1N/00094618/6  założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku  IV Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Umowa dzierżawy działki użytkowanych rolniczo zostanie zawarta na okres 5 lat na cel rolniczy.

Czynsz dzierżawny wytypowanej działki do dzierżawy w stosunku rocznym wynosi 4,00 zł  za 1 ar płatny do końca listopada każdego roku i może być waloryzowany nie częściej niż z upływem każdego roku kalendarzowego w formie aneksu do umowy, w szczególności wobec zwiększenia wartości rynkowej przedmiotu dzierżawy.

 

Ogłoszenie o wytypowaniu działek do sprzedaży i dzierżawy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10.10.2019r. do dnia 30.10.2019r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm./  mogą składać wniosek o nabycie nieruchomości do tutejszego Urzędu w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu oświadczając, że wyrażają zgodę na ustaloną cenę.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie, ul. Rynek 5 w pokoju nr 5 tel. (15) 8763041 wew. 17 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska