http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  12-09-2019 | 10:25
data ostatniej modyfikacji:  12-09-2019 | 10:25
INFORMACJA O WYNIKU 12.09.2019

 Ulanów, 2019-08-29

 
 
 
INFORMACJA O WYNIKU
 
 
postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, nazwa zadania: ''Na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Ulanów w roku szkolnym 2019/2020 oraz  2020/2021  
 
 
Gmina i Miasto Ulanów informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:
 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A
Ul. Ofiar Katynia 30, 37-450Stalowa Wola 
 
która zaproponowała najniższą cenę.
 
Z firmą tą zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
Dziękuję za złożenie oferty.
 
 
____________________________________
Stanisław Garbacz
 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska