http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Sesje Rady Miejskiej - video


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  15-10-2018 | 14:44
data ostatniej modyfikacji:  07-06-2019 | 13:46
informacja z sesji otwarcia 15.10.2018

 I.270.142.2018/1

Ulanów, 2018-10-15

 

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: I.270.142.2018 .

Nazwa zadania:

Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Bielinach

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 790 000,00 (brutto)

 

GMINA I MIASTO ULANÓW informuje, że w dniu 2018-10-15 o godzinie (12:00) odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

 

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytaniu

1

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.

Korwinów , ul Okólna 15 42-263 Wrzosowa

638 900,00

785 847,00

Gwarancja 3 lat

 

 

 

 

 

 

#1044

____________________________________

Stanisław Garbacz

files/fck/563/file/Bieliny_OSP_sam/zawiadomienie_ulanow_sam.doc

files/fck/563/file/Bieliny_OSP_sam/Ogloszenie_nr_510114923.doc

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska