http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  12-09-2012 | 14:47
data ostatniej modyfikacji:  04-04-2017 | 12:51
ZARZĄDZENIE NR 24/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Ulanów za 2013 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 23/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 21 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2014r.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 22/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 18 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Ulanów na rozwój sportu w Gminie Ulanów   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 10 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2014r.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 20/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 7 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 20/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia na które może być przyznane dofinansowanie oraz określenia trybu i zasad przyznawania dofinansowania.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 19/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 4 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 18/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 3 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 17/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 3 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o terminie i miejscu składania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Ulanów na rozwój sportu w Gminie Ulanów   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2014r.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 25 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych gminie na 2014r.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 14/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 14/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych na 2014 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 13/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie na 2014 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 12/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych planów finansowych jednostek obsługiwanych przez Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Ulanowie na 2014 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 11/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Ulanowie na 2014 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Ulanów na 2014r.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 9/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego Samorządu Mieszkańców Ulanowa na 2014 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 8/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie na 2014 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 7/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych gminie na 2014r.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 6/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych gminie z zakresu Administracji Rządowej na 2014r.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 5/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych gminie na 2014r.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 4/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych gminie na 2014r.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 3/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie przygotowania materiałów do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2013r.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 2/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 12 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2014r.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 2 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego.   więcej »»»

Zarządzenie Nr 91/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów z dnia 27 grudnia 2013 r

Zarządzenie Nr 91/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2013r.   więcej »»»

 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 
 


Interaktywna Polska